Startskottet för samarbetet gick hösten 2016. Kampen för att minska andelen barn med övervikt och fetma är en av fyra komplexa utmaningar som Skaraborg har beslutat att ta sig an framöver.

– Vi gör det här tillsammans med regionens verksamheter och de 15 kommunerna i Skaraborgs kommunalförbund, säger Susanne Sandgren, processledare social hållbarhet/folkhälsa vid Skaraborgs kommunalförbund.

Förra året gjordes en första kartläggning för att identifiera vad som kan och bör göras för att minska andelen barn med övervikt och fetma.

– I den första kartläggningen pratade vi med en mängd aktörer och professioner – ja egentligen alla som kommer i kontakt med barnen. Alla gör väldigt mycket bra saker, men det krävs samverkan. Om alla gör lite mer och lite bättre kan vi få ganska stor effekt, säger Susanne Sandgren.

En referensgrupp med representanter från Högskolan i Skövde, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs kommunalförbund arbetar just nu med en fördjupad kartläggning. Gruppen, där bland annat barnläkare, professorer, barnsjuksköterskor och folkhälsostrateger ingår, håller även på att ta fram en plan för det fortsatta arbetet.

Prio ett är att ta fram färska siffror och ett system för att kontinuerligt kunna följa viktutvecklingen hos Skaraborgs fyraåringar.

– Vår senaste statistik här i Skaraborg är från 2011, vilket ju är ett tag sedan. Då hade 19 procent av de fyraåriga flickorna övervikt eller fetma och 14 procent av pojkarna. Nu pågår ett arbete för att ta fram ny statistik när det gäller våra fyraåringar, säger Susanne Sandgren.

Andra indikatorer som ska följas är fysisk aktivitet och andelen unga som fullföljer sina studier.

– Vi vet att det är framgångsfaktorer för att få ett bra och hälsosamt liv.

I år är gruppens mål att sätta fokus på frågan och ge en aktuell bild av viktutvecklingen. 2019 är planen att ta fram ett program och erbjuda ett antal kommuner – eller hela Skaraborg – att vara testpiloter. Projekten ska följas och utvärderas av Högskolan i Skövde.