I den preliminära version av riktlinjerna som nu publiceras konstaterar Socialstyrelsen att det i många fall dröjer för länge innan patienter med epilepsi faktiskt får rätt diagnos.

Därför bör sjukvården erbjuda patienter med misstänkt epilepsi neurologisk bedömning hos en läkare som jobbar med epilepsi, och har aktuell kunskap om området, inom fyra veckor. Och när det gäller barn under två år ska det ska det gå ännu snabbare. De bör bedömas inom två veckor, enligt myndigheten.

– I dag varierar tiden till att få träffa en neurolog stort i landet. Det finns inte tillgång till tillräckligt många neurologer med aktuell kunskap om epilepsi. Men vi tror att det är viktigt att man försöker hitta rätt diagnos så tidigt som möjligt och därför får det hög prioritet i riktlinjerna, säger Anna Lord, Socialstyrelsens projektledare.

– Tidig diagnos och återkommande uppföljning är en förutsättning för optimal behandling, fortsätter hon.

I förslaget trycker Socialstyrelsen också på att fler av dem som inte blir hjälpta av läkemedelsbehandling ska få genomgå en avancerad utredning med sikte på epilepsikirurgi, för att i bästa fall kunna bli anfallsfria.

De senaste tio åren har bara 40-50 personer i landet per år genomgått sådan kirurgi.

– Minst dubbelt så många som i dag borde få möjlighet att genomgå en operation. Det borde kanske vara ännu fler, men åtminstone 100 per år, säger Anna Lord och fortsätter:

– De senaste åren har antalet operationer per år faktiskt blivit lite färre, vilket våra experter tror beror på bland annat sjuksköterskebrist som gjort att elektiva ingrepp som det rör sig om här har nedprioriterats.

En förutsättning för att få opereras är att först få genomgå en avancerad utredning på regionsjukhus, där det bland annat tas ställning till om man skulle ha nytta av kirurgi.

– Det görs för få avancerade utredningar i dag. I riktlinjerna räknar vi med att ungefär 900 patienter per år blir terapiresistenta och aktuella för en avancerad utredning. Då skulle man behöva göra 900 avancerade utredningar per år, men det görs kanske bara 200.

Vad det beror på kommer Socialstyrelsen att titta närmare på i en kommande utvärdering.

– Men vi skulle tro att det till viss del beror på kompetens- och resursbrist, säger Anna Lord och tillägger att tiden från diagnos till operation var i genomsnitt 16 år för vuxna och drygt fyra år för barn under 2015.

– Det kan förstås vara så att en del blir hjälpta av läkemedel under ett antal år och först senare blir terapiresistenta. Då är det ju först då de behöver utredas för en eventuell operation. Men många väntar alldeles för länge på att genomgå utredning, samtidigt som studier visar att effekten är bättre ju tidigare man opererar.

Hur lätt blir det för sjukvården att leva upp till de nya riktlinjerna?

– Det är en bra fråga. Till en början kommer kostnaderna antagligen att öka. Det kommer att behöva satsas från huvudmännen, men genom att satsa, på till exempel multiprofessionella team och epilepsisjuksköterskor, så kan man göra mycket saker mer effektivt.

Därför tror Socialstyrelsen att kostnaderna kommer att plana ut.

– Och gör man rätt från början så kanske man till och med kan spara pengar, säger Anna Lord.

Nu går de preliminära riktlinjerna ut på remiss. Sedan dröjer det till nästa vår innan slutversionen publiceras.