Regeringens utredare Sofia Wallström. Foto: Jann Lipka

I juni förra året presenterade Sofia Wallström utredningen Kunskapsbaserad och jämlik vård – förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård. Nu får hon förnyat förtroende som utredare: hon ska leda regeringens granskning av Nya Karolinska Solna, NKS.

Det var den 16 februari i år som socialminister Annika Strandhäll (S) och finansminister Magdalena Andersson (S) tillkännagjorde att regeringen tillsätter en kriskommission om NKS

Enligt de båda statsråden finns ett missnöje inom regeringen med hur landstingsledningen i Stockholm hanterat problemen på NKS, varför man avsiktligt väljer att gå in i det kommunala självstyret för att utreda en situation som enligt ministrarna är »helt exceptionell«.

– Vi vill säkerställa en god och trygg vård för alla patienter i hela landet. Det är därför vi står här i dag för att något sådant här inte ska hända, sa finansminister Magdalena Andersson vid en pressträff.

När riktlinjerna för utredningen senare presenterades framhölls att utredaren ska »lägga fakta på bordet« om de avtal kring NKS som slutits enligt OPS-modellen, offentlig–privat samverkan – både inom landstinget och mellan landsting och privata företag.

Även modellen med värdebaserad vård, som ska införas genom hela Karolinska universitetssjukhusets organisation, omfattas av utredningen. 

Till Dagens Samhälle säger Sofia Wallström att hon ser fram emot uppdraget.

– Frågorna om investeringar och offentlig–privat samverkan är högaktuella just nu, säger hon till tidningen.

När nyheten om regeringens utredning spred sig väcktes flera kritiska röster. Bland annat ifrågasattes om det finns stöd i grundlagen för regeringen att gå in och granska hälso- och sjukvården, då sektorn lyder under landstingen.

Enligt regeringen motiveras granskningen dels av att Nya Karolinska Solna bedriver rikssjukvård, dels att ungefär en femtedel av ett landstings intäkter kommer från staten.

– De offentliga medel som vi avsätter till sjukvården ska gå till en bättre vård för patienter och bättre förutsättningar för personalen. Inte till skyhöga konsultnotor, sa Magdalena Andersson i samband med att utredningsdirektiven presenterades.

Initialt var planen att utredningen skulle vara klar den 1 mars 2019. Sofia Wallström har dock begärt att få hela 2019 på sig, vilket regeringen också ska ha godkänt.

– Det är svåra frågor som vi behöver tid att arbeta med, säger hon till Dagens Samhälle.

Läs också:

Regeringen tillsätter kriskommission om Nya Karolinska Solna

Så ska regeringen granska NKS-projektet

Regeringens NKS-kommission kan strida mot grundlagen

Regeringens utredare: Landstingen – inte SKL – har ansvar för kunskapsstyrningen