Läget på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge uppges ha varit ansträngt under den senaste tiden, inte minst vad gäller vårdplatssituationen samt på grund av ett högt tryck på akutmottagningen.

Enligt Dagens Nyheter hade sjukhuset på onsdagen en beläggning på 112 procent. Dessutom ska ett antal patienter med inläggningsbeslut fått tillbringa natten på akutmottagningen.

På grund av den ansträngda situationen gick sjukhuset på onsdagen upp i stabsläge.

– I praktiken innebär stabsläget flera saker, men framför allt att man öppnar upp vårdplatser som normalt sett inte är öppna. Vi kommer att se över lösningar från HR-sidan. Det kan handla om allt från löner till tider och extrapersonal. Vi kommer att öppna de vårdplatser som behövs, säger Filippa Nyberg, chefläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, till Dagens Nyheter.

Sjukhuset ska hålla ytterligare möten angående stabläget under onsdagseftermiddagen och under förmiddagen i morgon, torsdag.

Också vid Södersjukhuset är söktrycket högt på akuten, men där råder fortfarande normalläge.

Stockholms läns landsting skriver i ett pressmeddelande att trycket på medarbetarna i tjänst blir extra högt när besökstoppar sammanfaller med luckor i bemanningen.

Dessutom menar man att bristen på vårdplatser på grund av bemanningssvårigheter, tillsammans med svårigheter att skriva ut patienter till den geriatriska vården, har gjort att trycket blivit högt. Nu letar landstinget efter fler geriatriska vårdplatser.

– Jag har tät kontakt med chefläkarna på de berörda akutsjukhusen och arbetar med att säkra samarbetet mellan vårdgivare, bland annat arbetar vi med att hitta fler platser för geriatrisk vård eftersom många färdigvårdade äldre väntar på en plats. I morgon kommer jag också att samla chefläkarna för att utvärdera effekten av dagens åtgärder och besluta om ytterligare om det skulle behövas, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting, i ett pressmeddelande.