Fyra distinkta subtyper av typ 2-diabetes och en autoimmun form av diabetes med olika sjukdomsutveckling och risk för diabeteskomplikationer – det identifierade forskarna genom att analysera data för närmare 15 000 patienter över 18 år med nydebuterad diabetes i Sverige och Finland. 

En av dem som står bakom studien i Lancet Diabetes & Endocriology är professor Leif Groop, bland annat verksam vid Lunds universitet. 

– Det finns evidens för att tidig behandling vid diabetes är avgörande för att förhindra komplikationer som förkortar livslängden. Att diagnostisera diabetes mer exakt kan ge oss värdefulla insikter om hur den kommer att utvecklas med tiden och förutse och behandla komplikationer innan de utvecklas, säger han i ett pressmeddelande.

I analysen tittade forskarna på ålder, BMI, långtidsblodsockret HbA1c, betacellsfunktion, insulinresistens och förekomst av antikroppar som förknippas med autoimmun diabetes. De gjorde också genetiska analyser och jämförde progressionen av sjukdomen, behandling och utveckling av diabeteskomplikationer.

Ur detta utkristalliserades tre allvarliga och två lindriga former av diabetes.

En allvarlig form av diabetes – typ 3 eller allvarlig insulinresistent diabetes – innebar allvarlig insulinresistens och högre risk för njurkomplikationer.  En annan – typ 2 eller diabetes med allvarlig insulinbrist – omfattade relativt unga individer med insulinbrist och dålig metabol kontroll utan autoantikroppar.

Den tredje svåra typen – typ 1 eller allvarlig autoimmun diabetes – omfattade patienter med insulinbrist och antikroppar som förknippas med autoimmun diabetes. 

Den vanligaste typen av diabetes var en av de mer lindriga formerna – typ 5 eller lindrig åldersrelaterad diabetes – som sågs hos cirka 40 procent av patienterna. Den andra lindriga formen – typ 4 eller lindrig fetmarelaterad diabetes – sågs främst hos feta individer.

Alla fem subtyperna av diabetes var också genetiskt distinkta.

Forskarna såg också att många patienter inte fick en lämplig behandling utifrån sin risk för komplikationer med mera. Utifrån det drar de slutsatsen att dagens klassificering av diabetes inte förmår att skräddarsy behandling för patienter med sjukdomen på ett bra sätt.

De betonar dock att det behövs ytterligare studier för att testa och förfina de fem typerna av diabetes genom att inkludera även information om till exempel blodlipider, blodtryck och genetiskt riskscore.