När den preliminära versionen av riktlinjerna nu publiceras konstaterar Socialstyrelsen att det inte är ovanligt att personer med endometrios – en sjukdom där livmoderslemhinna växer utanför livmodern och inte sällan ger svåra smärtor – får vänta länge på diagnos.

Men enligt myndigheten är det viktigt att sjukvården inte negligerar smärta som skulle kunna bero på sjukdomen. Högsta prioritet får därför utredning av dem med svåra smärtor kopplade till menstruationscykeln och otillräcklig effekt av vanliga smärtstillande läkemedel.

Matts Olovsson, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och prioriteringsordförande i riktlinjearbetet pekar också på vikten av att sätta in behandling tidigt.

– Då minskar risken för långvarig smärta samtidigt som möjligheten att bevara fertiliteten sannolikt ökar, säger han i ett uttalande.

Bland annat rekommenderas hormonella läkemedel, smärtstillande läkemedel och fysioterapi. Om inget annat hjälper kan det bli aktuellt att operera bort endometrioshärdar, men vem som utför ingreppet har betydelse, enligt Matts Olovsson.

Kirurgi medför nämligen risk för komplikationer som ökad smärta och minskad fertilitet.

– Därför är det viktigt att i de fall kirurgi utförs, ska den göras av en erfaren endometrioskirurg, säger han.

Högsta prioritet får också att kvinnor med mer svårbehandlad endometrios får hjälp av ett multiprofessionellt team med exempelvis gynekolog, smärtspecialist, psykolog och fysioterapeut.

Den slutliga versionen av riktlinjerna beräknas vara klar i slutet av året, men först ska förslaget ut på remiss.

Det ska även det förslag till ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd vid endometrios som Socialstyrelsen tagit fram. Där är tanken är att slutversionen av beslutsstödet, som ska bidra till en jämlik sjukskrivningsprocess, ska vara klar i juni i år.