Tanken är att funktionen ska hanteras av en oberoende extern part och den som larmar om missförhållanden, misstänkta brott eller oegentligheter ska kunna vara anonym. Det är inte bara medarbetare som kan blåsa i visslan, utan funktionen riktar sig också till allmänheten och förtroendevalda. En rutin ska tas fram för hur det som rapporteras in sedan hanteras.

Visselblåsarfunktionen är en del i regionens nya antikorruptionspolicy.

– Vi behöver ha ett robust förebyggande arbete för att minska riskerna för mutor och korruption. Det handlar, bland annat, om ett tydligt ställningstagande, återkommande riskbedömning och utbildning kring antikorruption, säger Stefan Bengtsson (C), regionstyrelsens förste vice ordförande, i ett pressmeddelande.