– Vi har en pågående smittspridning på Huddinge av vankomycinresistenta enterokocker (VRE). I dagsläget känner vi till cirka 40 patienter som har smittan, säger Torbjörn Söderström, chefläkare vid Karolinska universitetssjukhuset till Dagens Nyheter.

Enligt tidningen startade det aktuella utbrottet av VRE vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge mellan jul och nyår.

VRE har också upptäckts på andra håll i landet. Ett exempel är Nyköpings lasarett, vilket Läkartidningen berättade om i förra veckan. Där rör det sig totalt om 33 konstaterade fall, och för att spåra smittan har cirka 400 patienter kallats till provtagning.

Dessutom meddelande Landstinget Västerbotten i slutet av förra veckan att 25 fall av VRE konstaterats vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Enligt landstinget hittades det första fallet i början av februari och också här pågår ett intensivt arbete med smittspårning.

Olov Aspevall, överläkare vid Folkhälsomyndigheten, uppger för Dagens Nyheter att utbrotten vid dessa tre sjukhus, totalt närmare 100 fall, hör ihop.

– Ja, vi har typat bakterierna och konstaterat att det är samma bakteriestam på de tre sjukhusen. Smittspridningen hör ihop, det handlar om patienter som flyttats mellan sjukhusen, säger han till tidningen.

Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge drabbades så sent som våren 2017 av ett VRE-utbrott. Då handlade det om 50 konstaterade fall, och bakom spridningen låg bristande följsamhet till hygienrutiner. Utbrottet ledde till en lex Maria-anmälan, och en sådan ska göras också för det nu aktuella utbrottet, uppger Torbjörn Söderström.