Användning av många läkemedel samtidigt bör ses som en varningssignal eftersom det innebär en ökad risk för biverkningar och läkemedelsinteraktioner, konstaterar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) i den rapport som publiceras i dag.

Samtidigt hade nästan 32 procent av dem över 75 år i särskilt boende tio eller fler läkemedel under 2017, vilket är en ökning med 6 procentenheter jämfört med föregående år, enligt rapporten. 

Och även när det gäller personer med hemtjänst sågs en ökning i den här åldersgruppen. Där hade drygt 24 procent tio eller fler läkemedel förra året – en ökning med 3 procentenheter jämfört med 2016.

Rapporten visar också att förskrivningen av antipsykotiska läkemedel till äldre i särskilt boende ökade något förra året. I hela landet förskrevs ungefär 14 procent i den här gruppen sådana läkemedel 2017.

Ta del av rapporten här.

Läs också:

Bättre utredningar men flera försämringar i demensvården

Personcentrerad vård i fokus för nya riktlinjer vid demens