Först ut på agendan vid Svenska distriktsläkarföreningens fullmäktigemöte, som hölls i Stockholm på fredagen, stod prisutdelning av föreningens hederspris Årets allmänläkarvän. Priset delas ut till en person som genom sitt agerande och renommé stärker bilden av svensk primärvård och allmänmedicin.

Årets pris tilldelades Mikael Hoffmann, specialist i infektionssjukdomar och klinisk farmakologi samt chef för stiftelsen NEPI och ordförande i Svenska läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor.

– Jag försöker mest vara besvärlig, så det är märkligt att få pris för att man är besvärlig. Men jag tar väldigt tacksamt emot priset. Ska man få pris så ska man få det från kollegor, det uppskattar man ju särskilt mycket, sa Mikael Hoffmann i sitt tacktal.

Därefter hölls föredrag av särskilt inbjudna gäster. Bland annat berättade Åke Åkesson, distriktsläkare och verksamhetschef vid Borgholms hälsocentral och Anna Hasselbom Trofast, socialchef i Borgholms kommun, om den uppmärksammade så kallade Borgholm-modellen som Läkartidningen tidigare har berättat om.

Fullmäktige hade inga motioner att ta ställning till. Däremot behandlades två propositioner. En proposition handlade om att styrelsen ska få möjlighet att besluta om att adjungera en ledamot till styrelsen under verksamhetsåret.

Den andra handlade om att ta bort kravet på att DLF:s fullmäktige ska välja personliga fullmäktigeersättare till Läkarförbundets fullmäktigemöte.

DLF:s fullmäktige biföll båda propositionerna.

Fullmäktige gav också förnyat förtroende till Marina Tuutma som föreningens ordförande. 

Dessutom valdes Heiko Botman, DLF Örebro samt Staffan Ahlkvist, DLF Sörmland in som nya ledamöter i styrelsen. Avgår ur styrelsen gör Nadja Schuten-Huitink och Rikard Lövström.

Distriktsläkarföreningens motivering till priset Årets allmänläkarvän:

»Mikael Hoffmann har under många år insiktsfullt formulerat stöd för allmänläkares plats i hälso- och sjukvården och arbetat med läkemedelsfrågor med stor relevans för allmänmedicinen. Mikael har bland annat drivit utvecklingen av nationella system för ordinationer av läkemedel, beslutsstöd och andra tekniska lösningar för god och säker vård. Han har byggt broar och samarbeten inom vårdens olika professioner med särskilt fokus på läkemedelskedjan. Han har idogt och med sakliga, kunniga argument försvarat de allmänmedicinska kvaliteterna mot bland annat exploatering och felprioriteringar som leder till efterfrågestyrd vård. Det är mer än en gång som Mikael tidigt fångat upp annalkande problem. Orädd har han sedan påtalat dessa och vad som borde gå att göra åt dem. Mikael Hoffmann är en god vän att ha med i allmänmedicinens fortsatta utveckling in i framtiden.«