Enligt Region Skåne rör de fyra identifierade fallen av vankomycinresistenta enterokocker (VRE) barn som vårdats på samma rum på avdelningen.

Nu pågår ett arbete med provtagning på samtliga barn, totalt 54 stycken, som vårdats på avdelningen sedan den 20 februari. Enligt regionen testas inneliggande patienter kontinuerligt och lokalerna har smittstädats.

– Vi tar detta på väldigt stort allvar och gör vårt yttersta för att hindra spridning. VRE ger sällan upphov till sjukdom men det är väldigt ovanligt med utbrott bland småbarn, säger Marie Ekberg, chefläkare på Skånes universitetssjukhus i ett pressmeddelande.

Läkartidningen har nyligen rapporterat om utbrott av VRE vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Norrlands universitetssjukhus i Umeå och Nyköpings lasarett.

Landstinget Sörmland meddelade under torsdagen att ett nytt fall av VRE konstaterats vid Nyköpings lasarett under den senaste veckan och att utbrottet tycks vara under kontroll.

– Antalet nya fall är därmed lågt nu, trots att smittspårningen fortfarande pågår. Vi får räkna med att det kommer enstaka nya fall de kommande veckorna genom smittspårningen, men de åtgärder som vidtagits på Nyköpings lasarett tycks ha minskat spridningen, säger Mikael Stenhem, vårdhygienöverläkare, i ett pressmeddelande.