Sjukhusen i Gävle (till vänster) och Hudiksvall (till höger) stänger sina gynavdelningar på helgerna på grund av personalbrist. Foto: Region Gävleborg

Cirka 60 av 630 vårdplatser i Region Gävleborg hålls stängda på grund av sjuksköterskebrist. Det är även anledningen till att regionen har bestämt att gynavdelningarna på de två sjukhusen ska stängas på lördagar och söndagar. I Gävle har de ändrade öppettiderna just införts, i Hudiksvall infördes förändringen tidigare i år. Det handlar om fyra vårdplatser i Gävle och två i Hudiksvall.

– Vi har länge varit förskonade från personalbrist inom den gynekologiska vården men nu har även vi fått de problemen, säger Ingela Högerås, verksamhetschef, kvinnosjukvården i Gävleborg, till Gefle Dagblad.

Enligt henne kommer kvinnokliniken försöka organisera vården så att större operationer exempelvis läggs i början av veckan, för att patienten ska kunna åka hem före helgen.

I Gävle kommer inneliggande patienter med gynekologiska sjukdomar i första hand flyttas till onkologi- och kirurgavdelningarna på helgen. Kvinnokliniken kommer dock även fortsatt ha ansvaret för dem och en gynekolog kommer att ronda de utlokaliserade patienterna, enligt Gefle Dagblad.

– Jag tror inte att överflyttning av patienter kommer att bli så vanligt. Under den första helgen i Gävle behövdes det inte alls. Det har inte heller skett särskilt ofta i Hudiksvall. Vi har så pass liten slutenvård numera. Det mesta sköts polikliniskt, säger Ingela Högerås till tidningen.

Hon tror dock att det kommer bli nödvändigt att samverka med andra avdelningar framöver. Till exempel genom att flytta de gynekologiska vårdplatserna till en vårdavdelning som delas med en annan specialitet.

2017 lämnade 188 sjuksköterskor regionen, enligt uppgifter från Gefle Dagblad. Inom hjärtsjukvården på Gävle sjukhus slutade mer än hälften.

Bland personalen, både sjuksköterskor och läkare, finns ett starkt missnöje med ledningen enligt lokaltidningens granskning. Sjukvårdsorganisationen beskrivs med ord som toppstyrning i detaljfrågor, ett för stort avstånd mellan den högsta ledningen och personalen på vårdgolvet, en växande administration och en känsla av att inte bli lyssnad på.

Den tillförordnade HR-direktören Markus Lindroos säger till Gefle Dagblad att ledarskapet måste förändras, främst genom att underlätta de befintliga chefernas möjlighet att göra ett bra jobb. En del har till exempel personalansvar för ett mycket stort antal anställda. En annan åtgärd som genomförts är att ett chefsled, divisionscheferna, har tagits bort. I stället har chefer närmare verksamheten fått utökat mandat.