I en anmälan som Sahlgrenska universitetssjukhuset skickat till Inspektionen för vård och omsorg framgår att den aktuella läkaren, som tidigare utbildat sig på Sahlgrenska universitetsjukhuset men som inte varit i tjänst där på många år, dök upp oanmäld, bytte om och hävdade att hon hade en anställning vid sjukhuset.

Vidare skriver Sahlgrenska universitetssjukhuset att eftersom läkaren var igenkänd på sjukhuset fick hon vara med och delta i arbetet på hjärtintensivvårdsavdelningen i två dagar innan det uppdagades att det inte fanns någon anställning.

Enligt sjukhuset hade därefter läkaren uppmanats att lämna avdelningen men vägrat detta.

Ärendet är nu skickat vidare till sjukhusets HR-avdelning för bedömning om en eventuell polisanmälan ska göras.

Charlotta Ljungman, verksamhetschef vid Sahlgrenska universitetssjukhusets kardiologiavdelning, säger i en kommentar till Dagens Nyheter att läkaren först bedömdes som trovärdig, bland annat eftersom läkaren kunde sjukhuset och visste vem som var chef. Samtidigt säger hon att det är otroligt beklagligt att det tog två dagar innan felet uppdagades.

Enligt Charlotta Ljungman kunde den aktuella läkaren inte arbeta självständigt eller träffa patienter eftersom hon inte hade några inloggningsuppgifter.