Linköpings universitet har i dialog med jurister och Region Östergötland kommit fram till att det inte finns några lagliga hinder för minderåriga att studera på läkarutbildningen. De programansvariga vill inte kommentera utredningen eller resultatet mer än så.

– Med hänsyn till att det här rör sig om en minderårig person vill vi inte »riva mer i detta« utan nöjer oss med att konstatera att vi, tillsammans med sjukvårdshuvudmannen, efter en noggrann genomgång av regelverket inte finner några juridiska hinder för att en minderårig student kan genomgå utbildning vid läkarprogrammet utan att patienternas eller studentens rättigheter åsidosätts, skriver Jan Brynhildsen, programansvarig för läkarprogrammet i Linköping, i ett mejl till Läkartidningen.

De senaste åren har ett par ovanligt unga läkarstudenter kommit in på svenska läkarprogram, en 16-åring och en 15-åring. Flera programansvariga för Sveriges läkarutbildningar har ifrågasatt om så pass unga studenter ska kunna gå en läkarutbildning.

– Det här innebär exempelvis att en patient kan få tala om sina sjukdomar med en 15-åring – ett barn. Vi tycker inte att det är acceptabelt utan tycker att man bör vara äldre för att få utbilda sig till läkare, sa universitetslektor Agneta Ekman, läkarprogrammet vid Göteborgs universitet, till Läkartidningen förra året.

Hans Hjelmqvist, programansvarig för läkarprogrammet i Örebro, uttryckte också en oro över patientkontakten.

– Det kan uppstå obekväma situationer när studenter som är omyndiga träffar patienter. Vad tycker patienterna? Och hur ser en verksamhetschef på att ha personer som inte är vuxna i de här situationerna?

Han sa även att det fanns oklarheter gällande hanteringen av sekretess- och försäkringsfrågor och att ett införande av en åldersgräns borde diskuteras.

I höstas fick Hans Hjelmqvist, tillsammans med Jan Brynhildsen, i uppdrag att utreda frågan av de övriga programansvariga.

– Vi – på samtliga läkarutbildningar – tycker att detta måste ses över. Vi tycker varken det är bra för de berörda studenterna, patienterna eller lärarna, sa Hans Hjelmqvist till Läkartidningen.

Nyheten om de unga läkarstudenterna väckte stor uppmärksamhet och fick även en av de unga läkarstudenterna att skriva ett inlägg i Dagens Nyheter, där han riktar kritik mot de programansvariga.

»Har man tagit studentexamen och kvalificerat sig till utbildningen har man visat på tillräcklig mognad och ska accepteras som fullvärdig student«, skrev den studiebegåvade 15-åriga läkarstudenten som har lyckats ta sig igenom grundskolan betydligt snabbare än vanligt.

Han tycker att de ansvariga, i stället för att bekymra sig, borde glädjas över att människor med bra studieresultat väljer att bli läkare redan i unga år.

»Det kanske kan vara värdefullt att studera en svår disciplin med ett ungt formbart sinne som har lång tid att växa och bearbeta området«, skrev han.

Läs mer:

Programansvariga bekymrade över extremt unga läkarstudenter