Planerna på att i högre grad schemalägga läkares arbetstid fram till klockan 21 i dygnet runt-verksamheterna inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting har vållat mycket debatt och mött kritik från läkarhåll.

Peter Carpelan (M), personallandstingsråd i Stockholm, vill nu förtydliga att det är de lokala behoven som ska styra. Om det utifrån de lokala behovsanalyserna inte finns behov av att schemalägga läkare efter exempelvis klockan 17, så ska detta heller inte ske, säger han.

Nu ges landstingsdirektören i uppdrag att följa upp och säkerställa att det lokala arbetet med behovsanalyser i verksamheterna har genomförts.

– Det vi nu lägger fram är att landstingsdirektören får i uppdrag att tillsammans med sjukhusdirektörerna göra en översyn och se till att man verkligen tagit hänsyn till de lokala behoven för verksamheterna och patienterna, säger Peter Carpelan.

Han vill också understryka att ingen läkare ska förlora ekonomiskt på schemaläggningen.

– Det har förekommit synpunkter från läkarsidan att man skulle förlora ekonomiskt på det här, alltså att man skulle få lite mindre jour- och beredskapsersättning. Det är absolut inte avsikten från vår sida. Det här är ingen som helst besparingsåtgärd, utan de läkare som eventuellt skulle förlora något av sin jour- och beredskapsersättning på det nya schemaläggningssystemet ska kompenseras individuellt och lokalt.

Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, kommenterar landstingsdirektörens uppdrag så här:

– Konsekvensbeskrivningarna är ju gjorda och de är bedrövliga, om man ska uttrycka sig försiktigt. Man tappar patientsäkerhet, kontinuitet, produktivitet, liksom i fortbildning och utbildning. Som skattebetalare blir jag hemskt ledsen för konsekvenserna av det här, säger han i en kommentar till Läkartidningen.

– De lokala sjukhusdirektörerna har inte haft mandat att säga nej, men nu verkar landstingsdirektören ge mandat till direktörerna ute på sjukhusen att säga »nej, det här är inget bra«, fortsätter han.

Vad gäller förslaget att kompensera enskilda läkare ekonomiskt säger Johan Styrud:

– Centralt har man pratat om att man ska ge ut pengar, men ute på sjukhusen har vi inte märkt att de här pengarna finns på bordet på något sätt.

– Det som är bekymret i hela den här schemaläggningsfrågan är att vi saknar ett underlag, att man har jobbat igenom vinster och förluster. Man gör bara det här för att man tror att man kommer att vinna så enorm mycket läkarkraft och läkartid, men det saknas ett bra underlag. De här konsekvensbeskrivningarna visar tvärtom att det här är improduktivt och dumt, fortsätter han.

Läs mer:

653 Stockholmsläkare tar ton mot schemaläggning

Läkare på Södersjukhuset säger upp sig efter ökad schemaläggning

Stockholms sjukhusläkare får centralt jouravtal

Upprörda känslor på frågestund om schemaläggning

Schemaläggning en stridsfråga för läkarna