Enligt Sveriges Radio P4 Västernorrland ska IVO besöka sjukhuset under onsdagen för att prata med personal på plats. Syftet är, som Läkartidningen tidigare har berättat, att granska patientsäkerheten efter att akutkirurgin och akutortopedin har lagts ned.

– Det började med att vi fick in skrivelser till IVO från både personal, anonyma och från medborgare. Då tyckte vi det lät så pass allvarligt att vi ville titta närmare på det här, säger inspektören Andrea Blömer till P4 Västernorrland om beslutet att starta en utredning.

Hittills har myndigheten bland annat gått igenom avvikelserapporter. Utredningen tros vara klar före sommaren.

Läs också:

Planerna på nytt akutsjukhus i Sollefteå kvarstår

Förening utreder möjligheten att bygga sjukhus i Sollefteå

Nej till lokal sjukhuschef i Sollefteå

Regionen vill utreda alternativa driftsformer för Sollefteå sjukhus

Akutkirurgin vid Sollefteå sjukhus läggs ned permanent

Aktionsgrupp erbjuder sig ta över Sollefteå sjukhus

Efter decenniers kamp i Sollefteå: Hoppet ute för att ha kvar hela sjukhuset