Misstankarna mot de tidigare anställda väcktes i samband med att båda två, med en månads mellanrum, sa upp sig i höstas. Då vände sig Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset till en extern firma för att utreda eventuella oegentligheter.

Enligt Aftonbladet visar utredningen att de båda tidigare anställda tjänat tiotals miljoner kronor samtidigt som de orsakat Karolinska institutet miljonbelopp i ekonomisk skada.

De tidigare anställda är nu polisanmälda, då de misstänks ha gått bakom ryggen på sin arbetsgivare och slutit egna avtal med två amerikanska bolag som var knutna till forskningsprojekt vid Karolinska institutet. Detta utan att meddela arbetsgivaren om sina bisysslor.

De aktuella personerna ska utöver sin ordinarie lön ha fått konsultarvoden på närmare 30 000 kronor i månaden vardera från ett av de amerikanska bolagen. Dessutom gav ett licensavtal mellan ett av de amerikanska bolagen och de tidigare anställdas svenska bolag över 21 miljoner kronor.

Anslag till forskningsprojekt ska enligt Aftonbladet också ha använts på tvivelaktiga sätt, bland annat genom mycket höga rese- och representationsnotor.