I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver de att risken för komplikationer vid operation är dubbelt så hög för de en miljon personer i Sverige som bedöms ha ett riskbruk av alkohol, det vill säga en konsumtion som överstiger 9 standardglas per vecka för kvinnor och 14 för män. 

Det handlar bland annat om risken för infektioner, sårkomplikationer, intensivvård och död och det är veckorna före operationen som är avgörande, skriver de.

Enligt artikelförfattarna krävs det till exempel alkoholfrihet två till åtta veckor före operation för att återfå ett normalt försvar mot infektioner och upp till två månader för att försämrad sårläkning ska normaliseras.

De lyfter bland annat en debattartikel i Läkartidningen där professor Hanne Tönnesen och överläkare Sven Wåhlin pekade på att detta – att en tids alkoholfrihet minskar risken för så många – är en verklig patientsäkerhetsfråga.

Mot bakgrund av det här har Svenska Läkaresällskapet och Svenskt kirurgiskt råd – genom en rad kirurgiska specialistföreningar – fattat ett principbeslut att »verka för att alla riskbrukare av alkohol skall erbjudas en alkoholfri operation«.

De konstaterar dock att de opererande klinikerna i landet inte kan genomföra det här helt på egen hand. Det krävs också bra information till patienter och allmänhet, vilket i sin tur kräver samverkan mellan primärvård och sjukhusvård, enligt artikelförfattarna.

Nu uppmanar de:

  • patienter att efterfråga information om alkoholfri operation
  • opererande kliniker att införa rutiner för en alkoholfri operation
  • sjukvårdshuvudmän att börjat jobba organiserat för att få till stånd alkoholfri operation.

Läkartidningen berättade nyligen att Stockholm som första landsting har tagit fram egna rekommendationer för lågriskkonsumtion eftersom begreppet »riskbruk« inte anses vara i linje med dagens kunskapsläge.

Enligt rekommendationerna bedöms friska män och kvinnor generellt ha låg risk för skador vid en alkoholkonsumtion under tio standardglas i veckan – och mindre än fyra vid samma tillfälle.