– Vi behöver testa vår kunskap och det görs inte, sa Ola Rosling i det framförande som inledde The Swedish Global Health Research Conference i Karolinska institutets aula, efter en introduktion av lärosätets rektor Ole Petter Ottersen.

Ola Rosling berättade med samma energi som hans pappa Hans Rosling brukade göra om vikten av att sprida fakta. Han visade med en rad diagram hur politiker, företag och journalister ofta tror att världen ser ut på ett sätt som den faktiskt inte gör. Det kan exempelvis gälla hur stor andel av befolkningen som är vaccinerad. Politikerna behöver en korrekt och faktabaserad uppfattning när de skapar policyer och riktlinjer, menar han. 

Kanske är essensen i den här konferensen och andra evenemang om global hälsa att bygga broar mellan forskningen och politiken. Och mellan olika forskningsområden. För hälsa, klimat, jämlikhet och andra aspekter i FN:s 17 mål för en hållbar utveckling är sammanvävda och bidrar på olika sätt till den globala hälsan.

Sveriges minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson (S), var inne på samma spår.

– Vetenskaplig kunskap måste öka inom alla områden för att vi ska röra oss mot en framtid utan fossila bränslen, sa hon under sitt anförande, där hon också påpekade att FN:s Agenda 2030 spelar en central roll i regeringens policyskapande.

Förutom ministern och Ola Rosling fanns också en rad andra namnkunniga personer på konferensens deltagarlista. Många framhöll behovet av att forskning på olika områden samarbetar.

– Arbeta över forskningsfälten, sa Ernest Aryeetey, generalsekreterare för African Resarch Universities Alliance, som själv är ekonom med inriktning mot utvecklingsekonomi.

– Beteendeekonomi är ett område där en tvärvetenskaplig ingång har betytt mycket för att få fram välbehövliga lösningar.

En stor del av kongressens två dagar ägnas åt workshops, nätverkande och att tidigt engagera studenter och nya forskare.

– Det jag tycker är intressant är hur man kan implementera sin forskning i arbete med staten. Vår forskning är betydelsefull i skapandet av policyer. Det vill jag lära mig – hur man presenterar forskning för regeringen, hur forskning blir policy, säger Ginika Chukwu Uwakwe.

Hon läser Public health science with health economics vid Göteborgs universitet men kommer ursprungligen från Nigeria. Hon säger att i hennes hemland kommer mycket forskning utifrån och att den inte alltid går att applicera på nigerianska förhållanden.

– Man måste göra sin egen forskning. Man kan låna idéer, men sedan måste man arbeta om dem till sin egen verklighet.

Hon och hennes kursare Charlotta Sundin-Andersson och Juhaina Swaid har kommit till konferensen för att nätverka, få uppslag till forskning och lära sig hur man går vidare med sina idéer.

– Jag tror vi vet vart vi vill gå, och att konferensen kan hjälpa oss att komma dit, säger Juhaina Swaid.

Under konferensen framhåller flera att Sverige också har en del att lära. Ett problem är den mentala ohälsan som ökar i landet, och en workshop under torsdagen tillägnas just global mental hälsa.

Global hälsa är ett område som har funnits en tid, men som ändå får ses som ganska ungt på politikernas agenda, vilket Charlotta Sundin-Andersson illustrerar.

– När jag tog min kandidatexamen för tio år sedan tänkte man Michael Marmot (internationellt framstående epidemiolog och folkhälsoforskare, red:s anm) och »closing the gap«. När man sedan började arbeta med svenska politiker var det snarare »public health – det är att springa, äta sina morötter och att inte röka«. Det har tagit nästan tio år att ändra mindset från vad individen gör, till att även se andra faktorer som påverkar individen. Det har varit frustrerande.

Läs mer på Svenska läkaresällskapets webbplats.

 

Läs även:

Siktar högt för global hälsa

Utgår från FN:s agenda

Konferensen hålls 18–19 april.

Den organiseras av Svenska läkaresällskapet tillsammans med Karolinska institutet, Lunds universitet, Linköpings universitet, Umeå universitet, Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet, Swedish Institute for Global Health Transformation och Familjen Einhorns Stiftelse, Utrikesdepartementet och ett antal organisationer.

Konferensen tar sin utgångspunkt i FN:s Agenda 2030 och dess 17 globala mål för en hållbar utveckling.