– Det är på gränsen till en revolution att man kan gå ned till sju behandlingar. Både för patienterna, som inte behöver komma för behandling så ofta, och för sjukvården, säger Anders Widmark, senior professor vid Umeå universitet och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus och tillägger:

– Det friställer mycket tid bara på strålmaskinerna och gör att de sjukhus som har köer till behandling kan kapa dem.

Enligt de preliminära resultat som nu presenteras var det efter en uppföljningstid på i median fem år lika många – ungefär 84 procent – som var fria från återfall i cancer oavsett om de fått behandling vid 39 tillfällen med en lägre stråldos under åtta veckor, eller en kortare behandling vid sju tillfällen med högre stråldos per gång under två och en halv vecka.

Patienterna som fått den kortare och mer intensiva behandlingen hade något mer biverkningar i slutet av behandlingen, vilket var förväntat enligt Anders Widmark.

– Men de var övergående. Efter sex månader var det inga skillnader alls, säger han och tillägger att det här är den första större randomiserade studie där de här två strategierna jämförs vid prostatacancer.

I dag ges oftast en strålbehandling under åtta veckor, enligt Anders Widmark. Tidigare forskning har dock visat att det är möjligt att minska behandlingstiden till fyra till fem veckor genom att öka de individuella stråldoserna och nu verkar det alltså som om man skulle kunna gå ännu längre. 

Är det dags att ändra klinisk praxis nu?

– Det är en delikat fråga, men jag tror att rätt många kommer att göra det. Det är förstås ett stort steg för dem som har använt 39 behandlingar som standard. En del har redan gått ned till 20 behandlingar och där är det nog större sannolikhet att de nu går ned till sju, säger Anders Widmark.

I studien inkluderades sammanlagt 1 200 patienter vid tio svenska och två danska sjukhus mellan 2005 och 2015.

Närmare 90 procent av patienterna hade en prostatacancer med intermediär risk medan resten hade cancer med hög risk. Ingen av patienterna fick någon antihormonell behandling.

Hälften randomiserades till standardstrålbehandling med 39 behandlingar under åtta veckor med en dos på 2 Gray per behandling. Resten till en så kallad ultrahypofraktionerad strålbehandling, det vill säga en kortare behandling med sju behandlingar varannan dag i två och en halv vecka med en stråldos om drygt 6 Gray per behandling.

I ett pressmeddelande säger ESTRO:s ordförande Yolande Lievens, chef för strålkliniken vid universitetssjukhuset i Gent i Belgien, att den aktuella studien tyder på att man kan överväga högre doser under kortare tid.

Anders Widmark och de andra forskarna planerar nu att fortsätta följa patienterna i studien för att se om det finns skillnader i överlevnad eller biverkningar på längre sikt. Enligt Anders Widmark finns även planer på att titta specifikt på patienterna med högriskcancer i en subanalys.