Under tio standardglas alkohol i veckan – och mindre än fyra vid ett tillfälle – innebär en låg risk för skador, enligt de rekommendationer som nu publiceras och som Läkartidningen tidigare berättat varit på gång

– Huvudbudskapet i rekommendationerna är att det inte finns någon strikt gräns för när alkohol är skadligt. Däremot har vi alltså definierat en nivå som vi kallar lågriskkonsumtion och det är också ett begrepp som används i andra länder, säger Peter Allebeck, professor och överläkare vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, som lett arbetet med rekommendationerna.

– Även om den allmänna rekommendationen för att minska risken för skador av alkohol är »ju mindre desto bättre« så bedöms friska kvinnor och män generellt ha en låg risk för skador vid en konsumtion under den nivån, fortsätter han. 

Tanken är att det kunskapsunderlag som expertgruppen tagit fram ska kunna göras om till mer handfasta riktlinjer och rekommendationer som man kan använda i exempelvis primärvården.

De riktlinjer som hittills ofta använts i Sverige anger gränsen för riskbruk av alkohol till 14 standardglas i veckan för män och nio för kvinnor och kommer från en kunskapsöversikt som dåvarande Statens folkhälsoinstitut tog fram 2005.

Men de rimmar illa med dagens kunskapsläge på mer än ett sätt, enligt Peter Allebeck. 

– Vi tycker att de där gamla gränserna behöver revideras ned. Vi tycker också att man bör vara försiktig med ordet riskbruk och gränser, säger han och fortsätter:

– Vi har försökt tydliggöra att det är en ökad risk med ökad konsumtion och att det inte finns någon säker gräns. När man tittar på risknivåer och olika sjukdomar kommer man ju väldigt snabbt till slutsatsen att den där skyddande effekten som man kan hitta för vissa hjärtsjukdomar och diabetes överskuggas av de mer skadliga effekterna.

En nyhet är även att nivån för lågriskkonsumtion sätts lika för män och kvinnor.

– Det har kommit att bli en internationell linje att man allt mer går över till att inte definiera låg risk olika för män och kvinnor. Riskerna skiljer sig inte så mycket mellan män och kvinnor som man trott, säger Peter Allebeck.

Helst hade han dock velat ta fram rekommendationer på nationell nivå.

– Några av oss i expertgruppen har sedan länge försökt driva på både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten att sätta ihop en expertgrupp som tar fram ungefär sådana här rekommendationer. Hittills har man inte velat göra det, säger han och fortsätter:

– Men jag tror att det vi har gjort kommer att få en spridningseffekt till våra nationella myndigheter.

Han konstaterar att rekommendationerna är i linje med en stor, välgjord studie i tidskriften Lancet som fick stor uppmärksamhet förra veckan.

I studien – som omfattade närmare 600 000 personer i 19 länder, däribland Sverige – kopplades ett större alkoholintag än 100 gram per vecka – vilket motsvarar drygt åtta standardglas  – till ökad risk att dö i förtid.

De som rapporterade att de drack motsvarande 100-200 gram alkohol i veckan hade vid 40 års ålder en förväntad livslängd som var sex månader kortare, jämfört med dem som rapporterade att de drack mindre än 100 gram per vecka.

För dem som drack mer än motsvarande 350 gram i veckan, handlade det om fyra till fem år. Och det gällde både män och kvinnor.

Även när det gäller hjärt–kärlsjukdom – bortsett från hjärtinfarkt – såg forskarna en tydlig riskökning efter att ha justerat för faktorer som kön, ålder, diabetes och rökning.

– Även om man i studien såg en skyddande effekt när det gäller hjärtinfarkt så var den skadliga effekten snarast större än vad man har trott för till exempel stroke och vissa andra hjärtsjukdomar, säger Peter Allebeck.

Ta del av Stockholms läns landstings rapport här.

Läs också:

Stockholm får riktlinjer för lågriskkonsumtion av alkohol