Totalt uppskattas vårdsystemleverantörernas kostnad för att införa läkemedelslistan till 264 miljoner kronor. Drygt hälften av de svarande leverantörerna anger att kostnaderna mer eller mindre direkt kan överföras på vårdgivarna, vilket nationellt skulle röra sig om 99 miljoner kronor. De andra leverantörerna har avtal som gör att kostnaderna inte går att lägga direkt på vården.

Siffrorna ska man dock ta med en nypa salt.

– Beloppen är framräknade utifrån samtal med leverantörerna. Och det råder ju ganska stor osäkerhet eftersom vi inte vet hur lösningen kommer att se ut än. Därför är det svårt att säga exakt hur mycket det kommer att bli, säger Peter Alvinsson, chef för avdelningen e-hälsotjänster på E-hälsomyndigheten, till Läkartidningen.

De systemleverantörer som inte tar betalt direkt av vårdgivarna kan dock göra det indirekt med exempelvis höjda licensavgifter. Men värt att nämna är att läkemedelslistan samtidigt beräknas spara staten flera miljarder kronor varje år om man lyckas eliminera felaktig läkemedelsanvändning. 

E-hälsomyndigheten påpekar också i sin rapport att det behövs flera åtgärder för att uppnå kraven i den nationella strategin för informations- och cybersäkerhet. Det handlar till exempel om ledning och styrning av säkerhetsfrågor.

Kopplat till detta är nya bestämmelser som trädde i kraft 1 april. Enligt dessa har Säkerhetspolisen och Försvarsmakten rätt att stoppa upphandlingar som rör säkerhetskänslig verksamhet. Det betyder att andra myndigheter behöver konsultera med försvar och säkerhetspolis.

– Eftersom det finns känsliga uppgifter i läkemedelslistan kommer vi att titta mer på just cybersäkerhet och informationssäkerhet, säger Peter Alvinsson.

Kan det fördröja arbetet?

– Det är svårt att säga, men vi kommer göra vad vi kan för att det inte ska fördröja någonting. 

E-hälsomyndigheten påpekar också att det är viktigt att systemleverantörerna tidigt börjar arbeta med införandet. Väntar de för länge finns en risk att vården och apoteken inte hinner driftsätta systemen innan övergångsperioden är slut.

Sammantaget krävs en god samverkan mellan alla aktörer för att planerna med den nationella läkemedelslistan förverkligas som det är tänkt. Och där har Peter Alvinsson sett positiva tecken.

– Det finns en sådan vilja till samarbete och uppslutning, att nu ska vi faktiskt lösa det här. Det känns väldigt tillfredsställande och kul för fortsättningen. 

Hela förstudien finns på E-hälsomyndighetens webbplats.

 

Läs även:

Nu klubbas lagförslag om nationell läkemedelslista

Nytt steg mot nationell läkemedelslista

Efterlängtat lagförslag på plats – den nationella läkemedelslistan

Datainspektionen säger nej till förslag om läkemedelslista

Läkarförbundet: Staten måste se till att alla har ett digitalt förskrivarstöd