Sommaren 2016 fattade regeringen ett beslut som gjorde det möjligt för Karolinska institutet, KI, att etablera en svensk universitetsfilial i Hongkong. Forskningscentrumen Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine invigdes i oktober samma år.

Som Läkartidningen tidigare har skrivit har det bekostats helt av den Hongkong-baserade affärsmannen Ming Wai Lau. Donationen på drygt 400 miljoner kronor ska räcka till minst fem års verksamhet. Efter tre år ska en utvärdering ske.

Donatorn Ming Wai Lau har dels ställt krav på att verksamheten ska ligga i Hongkong, dels på att han får vara med och styra den både ekonomiskt och vetenskapligt. Hans namn, liksom hans fars namn, förekommer i de så kallade Panamadokumenten – en stor mängd dokument som visar hur privatpersoner och företag dolt tillgångar i olika skatteparadis. Pappan har även dömts till fängelse för korruption och penningtvätt. Under perioden som brotten begicks satt Ming Wai Lau i styrelsen för hans bolag.

Centerpartiet anmälde Helen Hellmark Knutsson till KU i slutet av förra året, för att få till en granskning av hennes och regeringens agerande vad gäller KI:s etablering i Hongkong.

– Jag har gått igenom affären noga. Det finns oklarheter som behöver granskas, sa riksdagsledamoten Fredrik Christensson (C) till Svenska Dagbladet när han gjorde anmälan.

Förutom uppgifterna om donatorns och hans pappas tveksamma bakgrund, reagerar Centerpolitikern bland annat över formuleringar i avtalet som innebär inskränkningar av universitetets möjligheter att påverka hur verksamheten ska bedrivas: »Anmärkningsvärt är att Kl i donationsavtalet med donatorn skrivit bort rätten att styra över hur verksamheten ska ledas och pengarna ska användas på så sätt att donatorn ska inkluderas i beslut om hur budgeten ska fördelas, i frågor om forskningens innehåll och i andra nyckelfunktioner«, skriver han till KU.

Helene Hellmark Knutssons agerande kring Hongkong-verksamheten har också KU-anmälts av riksdagsledamoten Betty Malmberg (M). Ministern ska frågas ut av KU den 17 april.

 

Läs mer:

KI:s nya centrum i Hongkong invigt