Det var i slutet av november 2017 som händelsen, som sjukhuset betecknat som en allvarlig avvikelse, inträffade. I samband med ett IT-haveri vid NKS påverkades sjukhusets telemetriutrustning, vilket enligt Dagens Nyheter bland annat innebar att ett larm om hjärtstopp fördröjdes.

Samma tidning kunde senare berätta att den patient som drabbats av hjärtstoppet avlidit.

Nu säger narkos- och intensivvårdsöverläkaren Jarl Ehrenberg till Dagens Nyheter att händelsen bör polisanmälas. Han påpekar att patientens liv kanske inte hade kunnat räddas även med fungerande telemetri, men han ser likväl sjukhusets agerande som oförsvarbart. Inte minst för att man dröjt till nu innan händelsen anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

– Att det ska ta fem månader att göra en lex Maria-anmälan är makalöst. Deras internutredningar ger jag inte ett endaste lingon för, säger Jarl Ehrenberg till Dagens Nyheter. 

Karolinska universitetssjukhuset har låtit byta ut nätverket och nu ska tekniken fungera. Men att sjukhuset konstaterar att det var ett tekniskt fel är en insikt Jarl Ehrenberg tycker kommer för sent. Han säger att det har varit tekniska fel hela tiden, och att det vid övningen inför den första flytten till Nya Karolinska framkom att felen var många.

Övningen beskrevs som en framgång, men flera läkare har varit kritiska.

Jarl Ehrenberg tycker att man borde bromsat flytten till NKS till dess att tekniken var helt säkerställd.

– I stället var man så fylld av prestige att man blundade för allt dysfunktionellt och körde på: »Allt var bara bra, det var bara att flytta in«. Det var ett dåligt beslut av sjukhusledningen att flytta in tekniskt krävande akutsjukvård utan att först utreda de osäkra larm- och IT-funktionerna, säger han till Dagens Nyheter och konstaterar att den avlidna patienten fått betala »det ultimata priset för en prestigefylld sjukhusledning«.

Anders Ahlsson, temachef för hjärta och kärl, säger till tidningen att händelsen är »ett stort misslyckande« för NKS. Chefsläkare Marie Björnstedt Bennermo uppger att händelsen, förutom att anmälas enligt lex Maria, även anmäls till Läkemedelsverket som ett fel rörande en medicinteknisk produkt.

Även 2016 avled en patient efter ett hjärtstopp i samband med att en larmpanel på NKS inte fungerade. Händelsen anmäldes till IVO enligt lex Maria, men utredningen visade att det inte fanns något samband mellan den fallerande larmpanelen och dödsfallet.

 

Läs även:

Fortsatta teknikproblem på NKS – allvarlig avvikelse utreds (2017)

Nya tekniska störningar på NKS

Visselpipor – när larmen på NKS inte fungerar

Dödsfall på NKS anmält till polisen (2016)

Nya uppgifter: Patient avled när larm på NKS inte fungerade (2016)

Larm på hjärtintensiven fungerade inte (2016)