Nya Karolinska i Solna. Foto: Jesper Cederberg

Läkartidningen har i flera artiklar berättat om de många problemen som plågat Nya Karolinska Solna. Det har bland annat handlat om dåligt anpassade lokaler vid barnakutmottagningen, extremt höga kostnader för ändringsarbeten samt allvarliga IT-problem som bland annat påverkat telemetriutrustning.

Dessutom har Karolinska universitetssjukhusets läkarförening anmält bristen på jourrum, arbetsrum och omklädningsrum i den nya sjukhusbyggnaden till Arbetsmiljöverket.

I går, torsdag, beslutade landstinget att två ytterligare ombyggnationer vid sjukhuset ska genomföras. Den ena förändringen rör lokalerna för strålbehandling som måste anpassas till den nya upphandlade strålutrustningen. Den andra delen handlar om att sterilcentralen behöver göras om och ytterligare utrustas för att öka kapaciteten.

– Det hade naturligtvis varit bättre om vi hade identifierat det här ökade kapacitetsbehovet från början men när vi nu har identifierat problemet kommer vi att lösa det, skriver landstingsdirektör Malin Frenning i ett mejl till Dagens Nyheter.

Uppskattat högsta pris för de två nya förändringarna är 20 respektive 11 miljoner kronor, men detta ligger enligt landstinget inom ramen för befintlig budget.

Tanken är att förändringarna ska göras till sommaren eftersom man då kommer att kunna använda kapacitet i både de nya och gamla sjukhusbyggnaderna och på så sätt minska påverkan för patienterna.

Läs också:

NKS-överläkare starkt kritisk till sjukhusledningen efter dödsfall

Yvonne Dellmark: »Se över hela Karolinskas uppdrag«

Läkarföreningen anmäler NKS till Arbetsmiljöverket

Sjukhusdirektören medger brister vid barnakuten på NKS