Preventivmedelsappen Natural Cycles har anmälts över 140 gånger till Läkemedelsverket. Anledningen är att kvinnor har blivit oönskat gravida trots att de använt appen

Nu anmäler även kvinnokliniken vid Sundsvalls sjukhus applikationen till Läkemedelsverket, rapporterar Nyhetsbyrån Siren. Det ska vara den första anmälan från Sundsvall.

Ett beslut från Läkemedelsverket kommer dock inte förrän efter sommaren. Myndigheten samlar fortfarande in uppgifter till sin utredning.

– Vi får information från företaget varje månad där vi ser hur många oönskade graviditeter man registrerat per hundra användare. Det är för att se om man har gått ut med rätt information om produkten, säger Ewa-Lena Hartman, gruppchef på Läkemedelsverket i Uppsala.

Hon säger att det är för tidigt att sia om vilket beslut myndigheten kommer att fatta. Läkemedelsverket kommer att följa produkten till efter sommaren, eventuellt längre om så behövs. 

Företaget bakom Natural Cycles kanske inte kommer att behöva göra någonting. Men det kan också bli tal om allt från att ändra appens beskrivning, till att Läkemedelsverket helt förbjuder den.

– Just i dag ser vi inte att det finns anledning att gå så långt. Men vi vill följa den ett tag till, säger Ewa-Lena Hartman.

Den svenskutvecklade appen Natural Cycles marknadsförs som Europas enda certifierade preventivmedelsapp. Tillsammans med en termometer som visar två decimaler, räknar appen ut under vilka perioder det ska vara säkert att ha sex utan att det resulterar i graviditet. Enligt företaget ska en klinisk studie visa att programmet har en »effektivitet på 93 procent vid typiskt användande och 99 procent vid perfekt användande«.

 

Läs även:

108 anmälningar mot p-app

Södersjukhuset anmäler preventivmedels-app

P-appen Natural Cycles anmäls även i Göteborg

Ytterligare två sjukhus anmäler preventivmedels-app

Fler anmäler preventivmedelsapp