Det är en förändrad hotbild vad gäller både terrorism, katastrofer och smittsamma sjukdomar som gör att regeringen vill ge landstingen mer stöd för beredskap.

– Landstingen måste snabbt kunna ställa om för att till exempel ta hand om ett stort antal skadade personer. Det förutsätter en god beredskap där den vanliga verksamheten klarar en snabb omställning, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen får fyra miljoner kronor under 2018, och i myndighetens uppdrag ingår bland annat att

  • göra en förstudie av vilka kunskapsunderlag landstingen behöver
  • analysera behovet av utbildning och övning samt beskriva hur insatser inom detta bör organiseras
  • ta fram ett förslag till upplägg för en utvecklad nationell utbildnings- och övningsverksamhet för hälso- och sjukvården.

Myndigheten ska genomföra uppdraget i samverkan med Sveriges Kommuner och landsting. Socialstyrelsen ska också inhämta synpunkter från en rad andra myndigheter, däribland Inspektionen för vård och omsorg, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen.

Som Läkartidningen tidigare har berättat arbetar Socialstyrelsen med att ta fram ett stöd till landstingen med rekommendationer för utbildning, övningar och enhetlig terminologi.

 

Läs även:

Ett år efter terrordådet – så är beredskapen

Läkaren Joakim Nordahl: »Jag blev en symbol för räddningsarbetet«

Anställda vid akutsjukhusen får beröm efter terrordådet – men fler övningar behövs

Brister finns i Sveriges beredskap

Tre läkare berättar om terrordådet på Drottninggatan

Läkarna ryckte ut direkt och tog hand om skadade