Östersunds sjukhus. Foto: Annelie Åsén

I förra veckan presenterade regiondirektören Hans Svensson en rad »kraftfulla åtgärder«.

– Arbetet med att få regionens ekonomi på fötter måste snabbas upp betydligt och vi ska nu lägga ett mycket tydligt fokus på det arbetet, säger han i ett pressmeddelande.

De föreslagna åtgärderna handlar bland annat om att minska antalet anställda med cirka hundra personer. Främst handlar det om tidsbegränsade anställningar, enligt regionen. Ett generellt anställningsstopp ska införas med undantag för att ersätta inhyrd personal. En annan åtgärd, som väckt stor ilska, är att införa en enhetlig schemamodell inom sjukvården, med arbete varannan helg. Detta eftersom den modellen är mest kostnadseffektiv, enligt regiondirektören.

– Vi inför scheman med arbete varannan helg på hela sjukhuset som kommer att gälla tills verksamheten kan visa kostnadseffektivitet även med andra typer av scheman, säger han i pressmeddelandet.

Schemaändringen kommer främst att beröra undersköterskor, sjuksköterskor och barnmorskor på Östersunds sjukhus enligt uppgifter till Östersunds-Posten, men regiondirektören säger att läkarnas scheman också ses över.

– Sedan pågår det ett arbete med mottagningen och läkarnas produktion. Den vill jag inte föregripa, där finns det andra kollektivavtal att förhålla sig till, säger han till tidningen.

För att få bukt med regionens katastrofala ekonomi har regiondirektören tillsatt en så kallad ekonomisk krisledning.

– Det är helt nödvändigt nu. Våra områdeschefer har många och skiftande uppdrag och att förbättra ekonomin är bara ett av dem. Områdescheferna har inte möjlighet att fokusera på ekonomin på det sätt som behövs, därför bildar vi en ekonomisk krisledning som kan koncentrera sig helt på kostnadsminskningar och även stötta cheferna, säger Hans Svensson i pressmeddelandet.

Andra åtgärder som ligger på regionstyrelsens bord är förslag om att avveckla asyl- och flyktinghälsan, stänga en hälsocentral i sommar, omvandla en annan hälsocentral till en filial och avveckla en distriktssköterskemottagning.

Regiondirektören beskriver själv förslagen som kontroversiella.

– Det här är omvälvande och kontroversiella förslag och jag vet att många kommer att bli upprörda. Men vi ska se till att patientsäkerheten hela tiden upprätthålls.

Hans Svensson räknar med att åtgärderna ska leda till en kostnadsminskning på hundra miljoner kronor. Sista mars i år hade regionen ett underskott på 60 miljoner kronor.

Sparåtgärder som sedan tidigare är beslutade ska genomföras som planerat, enligt regionen. I dag, onsdag, ska regionstyrelsen fatta beslut om de nya åtgärdsförslagen. Enligt Östersunds-Posten råder det delade meningar bland regionpolitikerna om vad som ska göras för att lösa det svåra ekonomiska läget. 

Förslagen har även lett till starka reaktioner bland de vårdanställda. Vårdförbundet har varnat för att schemaändringen kommer att göra regionen mindre attraktiv som arbetsgivare. En protestmanifestation planeras i Östersund den 12 maj, enligt Östersunds-Posten. Initiativet kommer från några anställda på kvinnokliniken vid Östersunds sjukhus. Flera hundra personer har anmält intresse för att delta.

Initiativtagarna tror att sparbetingen kommer att leda till uppsägningar och mer inhyrd personal, vilket riskerar att leda till ökade kostnader. De ser en risk i att patientsäkerheten påverkas om personalen slits ut. Enligt dem slår schemaändringarna även hårt mot de anställdas familjer.

En anhörig vänder sig till regionen i en insändare i Östersunds-Posten, som fått stor spridning, med en förfrågan om att få bo på sjukhuset för att hinna träffa sin sambo. »Några barn tillåter inte schemat, men om det nu skulle bli några barn gjorda, mellan till exempel en c-tur och en a-tur, vore det trevligt att få ett boende nära förlossningen«, skriver han.

Läs mer:

»Vi har börjat med sommarschema i mars«

Trots miljardunderskott – regionstyrelsen fick ansvarsfrihet.

Oro för vården när ekonomin krisar

Ingen ljusning för Jämtland Härjedalen