Som Läkartidningen tidigare har rapporterat har regiondirektören Hans Svensson arbetat fram en rad »kraftfulla åtgärder« för att komma till rätta med den dystra ekonomin. På onsdagen låg frågan på regionstyrelsens bord. 

Förslaget klubbades igenom, bortsett från  frågan om att avveckla Asylhälsan, vilket måste behandlas som ett enskilt ärende av regionstyrelsen.

Bland åtgärderna finns att minska antalet anställda inom vården med cirka hundra personer, främst tidsbegränsade anställningar inom hälso- och sjukvård. Ett generellt anställningsstopp ska införas med undantag för att ersätta inhyrd personal. Vissa undantag kommer också att göras under sommaren.

En ny schemamodell ska införas, vilken bland annat innebär att anställda ska arbeta varannan helg. Den ska främst gälla undersköterskor, sjuksköterskor och barnmorskor på Östersunds sjukhus. Men läkarnas scheman kommer också att ses över. 

Annika Östling, ordförande i Jämtlands läns läkarförening, befarar att sparpaketet är kontraproduktivt.

– Det ekonomiska läget är verkligen akut. Jag vet inte vad det finns för alternativ för att lösa det. Men sedan tycker jag att samtliga åtgärder är mycket olyckliga och på sikt riskerar att vara kostnadsdrivande.

Kan du utveckla det?

– Tjänstgöring varannan helg för sjuksköterskor går ju stick i stäv med att vara en attraktiv arbetsgivare. Man har haft svårigheter att hålla vårdplatser öppna. Vi intervjuades tidigare om stängningen av OBS-platser och sommarschema redan i mars. Och det är ju till följd av sjuksköterskebristen, säger hon och tillägger:

– Det värsta är att jag tror att man i tjänstemannaorganisationen är medveten om det, men man har nog inget alternativ i det här ekonomiska läget.

Hon påpekar att ett problem som uppmärksammats tidigare nu riskerar att bli ännu vanligare: att sjuksköterskor lämnar dygnet runt-vård för att arbeta med mer dagbunden verksamhet på mottagningar och med administrativt arbete.

Regionen meddelar också att ett par vårdcentraler kommer att stänga. En av dem ligger i ett område som har många multisjuka äldre.

– För primärvården är det ett otroligt bakslag. Den ligger i ett socialt utsatt område i Östersund. Att stänga går i helt motsatt riktning med alla försök att stärka primärvården. 

Regiondirektören Hans Svensson har själv påpekat att han förstår att åtgärderna är kontroversiella, men han försäkrar att patientsäkerheten ska upprätthållas. Han räknar med att sparpaketet ska minska kostnaderna med 100 miljoner kronor. Första kvartalet i år hade regionen ett underskott på drygt 60 miljoner kronor och det förväntade underskottet för hela året är 200 miljoner. 

– Vi vet att det absolut inte är populärt att jobba varannan helg. Det är en schemaläggningsstruktur man alltid försöker komma bort ifrån, säger han till Läkartidningen, och fortsätter:

– Sedan har vi sagt att i de verksamheter där man kan visa att man är kostnadseffektiv och inom budgetram, där ska man återgå i schemastruktur omedelbart. Vi vill ju bort från det här schemat.

Regiondirektören berättade också att »lättvårdsavdelningen« öppnar som planerat 2 maj. Den ska i huvudsak bemannas av undersköterskor och någon eller några sjuksköterskor, och tanken är att den i längden ska kunna bespara Östersunds sjukhus tio vårdplatser, vilket facket är kritiskt emot.

Sparåtgärderna har lett till protester bland personalen och en protestmanifestation planeras 12 maj. Flera hundra personer har anmält intresse.

 

Läs även

Protestmanifestation mot sparförslag vid Östersunds sjukhus

»Vi har börjat med sommarschema i mars«

Trots miljardunderskott – regionstyrelsen fick ansvarsfrihet.

Oro för vården när ekonomin krisar

Ingen ljusning för Jämtland Härjedalen