I slutet av förra året upptäcktes ett antal fall av de antibiotikaresistenta tarmbakterierna vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Sedan dess har utbrott av samma VRE-stam konstaterats i Västerbotten och Sörmland – och nu även alltså i Örebro, bekräftar Folkhälsomyndigheten.

Enstaka fall har även identifierats på sjukhus i andra delar av landet.

Enligt Folkhälsomyndigheten beror spridningen på att smittade patienter flyttats mellan sjukhusen. Hittills har 120 patienter konstaterats smittade av den aktuella stammen, och ett intensivt arbete med smittspårning och vårdhygieniska åtgärder pågår nu.

»Att det återkommande förekommer spridning av VRE på så många olika sjukhus i Sverige visar att följsamheten till rutinerna för att motverka smittspridning behöver förbättras«, skriver Folkhälsomyndigheten.

Läs också:

VRE sprids mellan sjukhus i landet

VRE-utbrott på Nyköpings lasarett