I seminariepanelen, från vänster: Heidi Stensmyren, Emma Spak, Anna Nergårdh och Petter Brelin. Foto: Joakim Andersson

Läkarförbundet driver frågan om en nationell primärvårdsreform med förslag om fast läkarkontakt i primärvården, listning på läkare och ett tak för hur många som kan lista sig på en enskild läkare. Detta inte minst för att öka kontinuiteten och tillgängligheten för patienterna.

Vid ett seminarium i riksdagen på onsdagen diskuterades frågan med ett antal särskilt inbjudna gäster. Förutom Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren deltog Anna Nergårdh, läkare och den som leder utredningen »Samordnad utveckling för god och nära vård«, Emma Spak, tidigare förbundsstyrelseledamot i Läkarförbundet men nu samordnare för den nära vården vid Sveriges Kommuner och landsting, SKL.

Dessutom deltog Petter Brelin, ordförande i Norsk förening för allmänmedicin, för att berätta om hur införandet av den norska fastläkarmodellen gick till och hur systemet fungerar i dag.

– Vi tror att det behövs en nationell reform för att stärka primärvården. De allra flesta delar problembeskrivningen och är överens om att någonting behöver göras, sa Heidi Stensmyren i sitt inledningsanförande.

Hon nämnde också den färska Novus-undersökning som Läkarförbundet beställt. Resultaten visar bland annat att sex av tio patienter inte har tillgång till en fast läkarkontakt, men att en stor majoritet av dessa uppger att de vill ha det.

Vid seminariet berättade Anna Nergårdh om sitt arbete med utredningen »Samordnad utveckling för god och nära vård«, vars syfte är att lämna förslag som ska möjliggöra en strukturomvandling, bland annat så att primärvården blir basen i hälso- och sjukvården.

Utredningens andra delbetänkande, som ska lämnas den 1 juni i år, kommer att fokusera på just primärvården. Enligt Anna Nergårdh kommer detta delbetänkande att innehålla förslag om en primärvårdsreform med ett nationellt utformat uppdrag för primärvården.

– Vi tror att det är viktigt för förtroendet för primärvården och för tydligheten hos invånarna att vi faktiskt kan tala om vad erbjudandet från svensk primärvård är. Vad som ingår och var avgränsningarna går, sa Anna Nergårdh.

Exakt vad det »erbjudandet« ska innehålla ville Anna Nergårdh inte avslöja, men hon uppgav att hon inte tror att det kommer att vara en stor överraskning för någon.

Andra delar i delbetänkandet handlar om att tydliggöra primärvårdens ansvar vid brådskande tillstånd. Dessutom ska man enligt Anna Nergårdh se över ett antal frågor som rör fast läkarkontakt i primärvården, bland annat gällande hur många patienter det är möjligt att vara fast läkare för, vad som händer om många vill lista sig hos en utförare, och vem som kan vara fast läkare i primärvården.

Hon ville också poängtera att om man inför en fast läkarkontakt i primärvården så måste man också åtgärda bristen på specialister i allmänmedicin.

– Min uppfattning är att om vi ska trycka på funktionen fast läkare i primärvården, så måste vi också förstås ha en plan för hur vi ska säkerställa kompetensförsörjningen, sa Anna Nergårdh.

Vid en efterföljande paneldiskussion fick deltagarna bland annat svara på frågan vad politikerna bör göra för att få till en lyckad primärvårdsreform i Sverige.

Anna Nergårdh menade att samverkan och uthållighet blir två viktiga frågor.

– Ska man göra en sådan här stor omställning måste man klara att ha en uthållighet över tid. Det kommer att krävas samverkan och politisk uthållighet för det. Alla olika delar av systemet är involverade, så här finns ett behov av samverkan såväl på nationell nivå som på landstingnivå.

Emma Spak, SKL:s samordnare för den nära vården, höll med.

– Uthålligheten tror jag är det allra viktigaste. Tittar man på tidsperspektivet så kommer det att ta tid att göra den här förflyttningen. Det här kommer att bli löjligt osexigt om några år, och då gäller det som politiker att klara av att hålla fast vid de gemensamt satta målen. Att man verkligen håller i den här förändringen hela vägen tror jag är en av de absolut viktigaste frågorna, sa hon.

Heidi Stensmyren efterlyste å sin sida politisk handlingskraft och konkreta förslag.

– För att inte tappa i legitimitet måste man visa handlingskraft och se till att lagstifta om vissa basfrågor. Det behövs en politisk insikt om att det behövs en reform och att vissa frågor konkret regleras. Sedan kommer en hel del skruvande i detaljer i systemet att ske, men det behövs konkreta förslag.

Seminariet finns att ta del av i efterhand på Läkarförbundets Facebook-sida.

Läs mer:

Läkarförbundet: Vanligare med fast frisör än fast läkare

Ny vårdgaranti lovar bedömning inom tre dagar

Regeringens utredare Anna Nergårdh: »Ett oemotståndligt uppdrag«

Arbetet med att omvandla vården har startat

Hennes uppdrag: Förändra sjukvården