Den nya podcasten, som görs av Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen, släpptes den 16 april. Varje program har inbjudna gäster, framför allt klinisk personal, som delar med sig av kunskaper och erfarenheter.

De första avsnitten handlar om vulvasmärta, sex som självskada, cellprov, att bemöta transpersoner och hur man kan prata om sex med patienter.

Vilka riktar ni er till?

– Främst till hälso- och sjukvårdspersonal. Och även om vi gör den i Västra Götalandsregionen, tycker vi att den är relevant för hela landet. Vi vill att den ska vara tillgänglig för patienter också. Alla ska kunna förstå vad vi pratar om. Det är inte superteoretiskt eller heltäckande, utan tänkt som en ingång till ämnet. Vi utgår från ett tema i varje avsnitt och pratar lite grann om det, säger Elin Klingvall som är utvecklingsledare på Närhälsan kunskapscentrum och en av programledarna.

Varför har ni gjort podden?

– Det kom en rapport från Folkhälsomyndigheten förra året som visar att det saknas perspektiv kring HIV-prevention och SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, red:s anm) på många vårdutbildningar. Samtidigt ska man ha ett holistiskt arbetssätt där den sexuella hälsan ingår i den allmänna hälsan. Det här är ett sätt att tillgängliggöra kunskap och ge praktiska tips kring SRHR till vårdpersonal, säger Elin Klingvall.

»Sex på arbetstid« beskrivs som en podcast om sex och sexuell hälsa som man – därav namnet – ska lyssna på under arbetstid. Antingen på egen hand eller tillsammans med kollegorna för att sedan kunna diskutera vidare, se till att frågorna lyfts på arbetsplatsen och se över de egna rutinerna.

Anna Skoglund, utvecklingsledare på Närhälsan kunskapscentrum, hoppas att podden ska leda till att lyssnarna får ny och användbar kunskap som ger avstamp för en diskussion inom verksamheterna, tydligare rutiner och i slutändan en bättre vård för patienterna.

Vilka är de vanligaste bristerna i dag?

– Bristen på rutiner inom verksamheterna tror jag är grundproblemet – att det inte är tillräckligt uttalat att man ska fråga om den sexuella hälsan. Sedan behöver man få redskap för att veta hur man ska göra det. Man måste ha en vokabulär som fungerar. Det kan vara bra med en inramning, som »det här frågar vi alla patienter« eller »jag frågar därför att«.