Läkartidningen rapporterade i mitten av mars att läkarföreningen på Södersjukhuset skulle anmäla den bristande arbetsmiljön till Arbetsmiljöverket och Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Beskedet kom efter att sjukhuset försatts i stabsläge på grund av extrem belastning på akutmottagningen samtidigt som sjukhuset hade många inneliggande patienter, vilket gjorde att vårdplatserna inte räckte till.

Nu har anmälningarna lämnats in, rapporterar Dagens Medicin. Bakom anmälningarna står Klara Strömberg, huvudskyddsombud för Saco och ordförande i Södersjukhusets läkarförening.

– Vår arbetsmiljö är hemsk och patientosäker, det hänger ihop. Organisationen uppfyller inte de krav man borde ha på Nordens största akutmottagning, säger hon till Dagens Medicin.

Enligt anmälningarna, som tidningen tagit del av, framgår bland annat att patienter sitter i väntrummen utan att tittas till och kan försämras utan att någon märker det. Därtill sker sekretessbelagda samtal med patienter utan avskärmning, och undersökningar utförs i väntrum och korridorer. Korridorerna är i sin tur belamrade med britsar vilket minskar framkomligheten och äventyrar brandsäkerheten.

Enligt anmälningarna kan dessutom en ledningsläkare ha upp emot 140 patienter, av vilka hälften inte är bedömda.

Skälet till försämringen uppges vara arbetssättet med modularbete som infördes 2014 i syfte att snabba på och förbättra patienthandläggning och teamarbete. Samtidigt togs triagefunktionen bort.

Enligt läkarföreningen har detta dock inte fungerat och nu kräver man bland annat att triageringen återinförs, att patienter och vårdpersonal ska kunna samtala under sekretess och att provtagning inte ska ske offentligt.

Urban Säfwenberg, verksamhetsområdeschef för akutmottagningen på Södersjukhuset uppger för Dagens Medicin att han har förståelse för att läkarna tar till en anmälan. Arbetssättet med moduler kommer att ses över, akutmottagningen ska få fler akutläkare och antalet slutenvårdsplatser ska öka, säger han.

Läkartidningen har också rapporterat om att IVO tidigare riktat kritik mot flera akutmottagningar i Stockholm, däribland Södersjukhusets.

Vid IVO:s tillsyn framkom bland annat att det är vanligt att sjukhusets patienter vårdas på akutmottagningen i väntan på en vårdplats, och att det händer att patienter kan bli kvar där i över ett dygn. Vid tiden för inspektionen låg dessutom en rad patienter i korridoren, där det saknas larmanordning.

Läs också:

Läkarföreningen ska anmäla arbetsmiljön på Södersjukhuset

Södersjukhuset försatt i stabsläge

IVO underkänner tre av sex akutmottagningar i Stockholm