Det var i mars i år som Sahlgrenska universitetssjukhuset genomförde sin riktade rekryteringskampanj. 400 specialistsjuksköterskor stod som mottagare av utskicket, som bildsatts med foton från sjukhusets egen bildbank. Efter att utskicket gått iväg upptäcktes det att det på en bild var möjligt att i bakgrunden identifiera ett antal patienters personnummer.

Enligt den lex Maria-anmälan som nu skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avlägsnades bilden omedelbart och såväl de berörda patienterna som mottagarna informerades om det inträffade. Sjukhuset bad patienterna om ursäkt och välkomnade dem att höra av sig till chefläkare, medan sjuksköterskorna som fått utskicket ombads att omedelbart förstöra bilden och inte sprida den vidare.

Såvitt känt har ingen av de berörda drabbats av några »medicinska, fysiska eller psykiska konsekvenser«, skriver sjukhusets chefläkare i sin anmälan, men konstaterar vidare att »risken för främst psykisk skada är dock uppenbar«.