Läkartidningen har tidigare berättat om projektet kallat Framtidens vårdinformationsmiljö, där tanken är att Stockholms läns landsting ska få en IT-plattform med stora förbättringar för både vårdpersonal och för patienter.

Budgeten för projektet är 2,2 miljarder kronor, och planen är att den nya vårdinformationsmiljön ska börja införas 2020. Men nu stoppar landstingsstyrelsen den påbörjade upphandlingen. 

– I en omfattande upphandling som den här kan det visa sig att man måste förtydliga någon formulering så att alla delar i upphandlingen är helt tydliga för de aktörer som vill delta i upphandlingen. Nu beslutar landstingsstyrelsen att avbryta den pågående upphandlingen och samtidigt inleda en ny upphandling, säger Stefan Schildt, IT-direktör för Stockholms läns landsting i pressmeddelande.

Innovationlandstingsråd Daniel Forslund (L) förtydligar i en kommentar till Computer Sweden att det rör sig om en »juridisk teknikalitet« som man måste hantera. 

– När vi öppnat alla anbud insåg vi att det fanns ett kriterium som kan uppfattas på olika sätt, att det var tvetydigt. Den typen av risker kan vi inte ta i den här typen av upphandling, säger han till tidningen.

Landstinget bedömer att beslutet att avbryta upphandlingen inte kommer att påverka budget eller de tidsramar som landstingsfullmäktige beslutat om.

Läs mer:

Stockholms läns landsting miljardsatsar på en ny IT-plattform