– Redan en första genomgång av faktureringen från den aktuella verksamheten i jämförelser med andra verksamheter ger oss misstankar om att den felaktiga faktureringen har varit systematisk, säger Anna Ingmanson, chef för landstingets närsjukvårdsavdelning, i ett pressmeddelande.

Verksamheten i fråga har bedrivits inom Prima barn- och vuxenpsykiatri Stockholm AB. Enligt landstinget bedrivs den dock sedan en dryg månad tillbaka av en annan vårdgivare, varför det inte finns någon anledning att vidta några omedelbara åtgärder.

Landstinget uppger också att genomgångar av både Primas verksamheter och andra vårdgivare inom psykiatrin inte har visat på några liknande problem.

Utöver polisanmälan ska landstinget göra en ekonomisk revision av verksamheten för att få fram ett underlag i det fall landstinget kommer att kräva återbetalning av pengar.