Skillnaderna i 2017 års siffror blir mest markanta på kommunnivå. I vissa småländska kommuner är andelen pojkar 10–17 år med ADHD-läkemedel omkring två procent. I några kommuner i Stockholm, Gävleborg och Västerbotten är motsvarande siffra 13 procent. 

Ytterligheterna avspeglas också på landstingsnivå, om än mer måttfullt. I hela Region Jönköpings län är genomsnittet 3,6 procent för pojkar, att jämföra med Region Gävleborg på 8,6. Även bland flickor ligger Jönköpings län lägst med 1,2 procent, medan Region Gotland har störst andel: 5,2 procent.

Riksgenomsnittet för barn 10–17 år med ADHD-läkemedel är 5,6 procent för pojkar och 2,6 procent för flickor.

Siffrorna för 2017 bekräftar också den trend som synts under flera års tid: att användningen fortsätter att öka både bland män och kvinnor. Barn står för den största andelen, och bland dessa står pojkarna alltså för de flesta uttagen.

Att användningen av ADHD-läkemedel ökar är en direkt konsekvens av att fler får diagnosen, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen. Han förväntar sig att ökningen kommer att fortsätta men mattas av på sikt.

Nu är det angeläget att analysera orsaken till skillnaderna i landet.

– Det kan handla om att förekomsten av ADHD är olika i landet. Men det kan också bero på bristande tillgång till kompetens och resurser för att utreda ADHD, eller att diagnostiken tillämpas olika, säger Peter Salmi i ett pressmeddelande.

Siffrorna avser personer som gjort minst ett uttag av något ADHD-läkemedel. Läs Socialstyrelsens sammanställning på myndighetens webbplats.

 

Läs även:

Smer lyfter ADHD-skillnader

Socialstyrelsen: Var uppmärksam på tecken att metylfenidat missbrukas

Missbruk av läkemedel oroar