Behandling av reflux av blod i det ytliga vensystemet – en vanlig orsak till åderbråck – har tidigare visats förhindra nya bensår hos patienter som tidigare varit drabbade.

Men om tidig endovenös ablation – där principen är att via kateterteknik koppla bort det drabbade kärlet genom att få det att skrumpna ihop och så småningom slutas – skyndar på läkning av sår har däremot varit oklart, enligt brittiska forskare. 

Efter att nu ha gjort en randomiserad studie på området drar de dock slutsatsen att tidigt insatt behandling faktiskt verkar göra att den här typen av bensår läker snabbare.

Hos patienter som randomiserades till kompressionsterapi och endovenös ablation inom två veckor läkte bensåren efter 56 dagar i median enligt resultaten. 

Hos dem som bara fick kompressionsbehandling – och endovenös ablation först när såret läkt, eller när sex månader passerat – tog det 82 dagar i median.

Gruppen som fått tidig behandling hade också en bättre läkningsfrekvens 24 veckor efter studiens början, jämfört med gruppen som fått vänta. De klarade sig dessutom längre innan nya bensår uppstod. 

Forskarna påpekar att kompressionsbehandlingen i studien antagligen höll högre klass än den som vanligtvis ges utanför randomiserade studier. De tror därför att vinsten i den verkliga sjukvården kan vara ännu större.

Studien omfattar 450 patienter med ytlig venös insufficiens vid 20 centrum i Storbritannien. Patienterna hade ett öppet bensår sedan upp till sex månader och ytlig venös insufficiens som bedömdes vara kliniskt relevant när de inkluderades.

Det var upp till behandlande läkare att själva välja den metod för ablation som de ansåg mest lämplig och den metod som valdes oftast var ultraljudsledd skumsklerosering – så kallad kemisk ablation. Vid skumbehandling injiceras ett skum med retande ämnen i det drabbade blodkärlet som efter ett tag skrumpnar ihop och sluts.