Mona Ahmed, ordförande för Sveriges yngre läkares förenings Stockholmsavdelning. Foto: Sylf Stockholm

I ett debattinlägg i Läkartidningen lyfte Peter Carpelan flera satsningar som Stockholms läns landsting beslutat att genomföra för att förbättra situationen för yngre läkare och säkra tillgången på specialistläkare framöver.

En nyhet är att landstinget ska införa en samordnad rekrytering av AT-tjänster, för att minska förekomsten av informella anställningsförhållanden och se till att alla rekryteringar sker på sakliga grunder. 

Nytt är också att landstinget ska införa en enhetlig längd på AT-tjänstgöring på 18 månader, för att läkare snabbare ska kunna få sin legitimation och börja specialisera sig.

Tidigare har landstinget också gått ut med att antalet AT-tjänster ska utökas fram till år 2020, från dagens cirka 200 till 300.

Mona Ahmed, ordförande i Stockholmsavdelningen av Sveriges yngre läkares förening (Sylf), säger att hon är hoppfull inför de beslutade satsningarna.

– Vi hoppas ju på att det här förslaget ska vara ändamålsenligt. Det som vi ser är absolut viktigast är att AT-platser tillsätts och utlyses efter behov. Förra året publicerades ju en artikel i Läkartidningen där Sylf redovisade statistik på att Stockholms läns landsting har lägst antal AT-platser i Sverige per 10 000 invånare, säger hon och fortsätter:

– Sedan vill vi naturligtvis att den här rekryteringsprocessen ska vara rättvis och jämställd i enlighet med Sylf:s projekt Schysst rekrytering. Vi hoppas att hela det här konceptet med samordnad AT-rekrytering ska ge större möjlighet till facklig insyn. Det kan också vara ett sätt att säkra implementeringen av beslutet att öka med 100 extra AT-platser fram till år 2020. 

Mona Ahmed tycker också att det är bra att en enhetlig längd på AT-tjänstgöring på 18 månader införs inom landstinget.

– I dagsläget är det ju inte enhetligt, även om det har blivit bättre.

Hon hoppas nu att Sylf Stockholm ska få vara delaktigt hela vägen när landstinget mejslar ut satsningarna.

– Som vi förstår är det här på ett tidigt stadium och vi är gärna med för att säkerställa att den här processen blir så bra som möjligt. Vi är hoppfulla. Vi har blivit inbjudna till samtal och har möten inplanerade nu under våren för fortsatt diskussion, säger Mona Ahmed.

Hon kommenterar också satsningen på att utöka antalet ST-tjänster med 80–85 under 2018, varav 50 är öronmärkta för bristspecialiteten allmänmedicin, som Läkartidningen tidigare berättat om:

– Det är helt rätt att man satsar på primärvården, men satsningen är undermålig. Vi i Sylf Stockholm vill också understryka att det inte är endast antalet ST-tjänster som kommer att avgöra om vi kommer kunna behålla och få ST-läkare inom primärvården. Arbetsmiljön är jätteviktig, liksom möjlighet till sidorandningar inom planerad tidsram. 

Läs också:

Stockholms läns landsting: AT-rekryteringen ska ske på sakliga grunder

Väntetider till AT växer

Fler AT- och ST-platser i Stockholm