Som Läkartidningen tidigare har berättat innebär förslaget, som nu klubbats igenom av regionfullmäktige, att Västra Götalandsregionens traumasjukvård ska samordnas till sex sjukhus. Sahlgrenska universitetssjukhuset får rollen som traumacentrum med huvudansvar och resurser för att driva utvecklingen av traumasjukvården i regionen.

Sex sjukhus ska kunna ta emot traumapatienter dygnet runt: Skaraborgs sjukhus i Skövde, Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, Norra Älvsborgs länssjukhus, Kungälvs sjukhus, Östra sjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Vården av multitraumatiserade patienter ska koncentreras till universitetssjukhuset: för vuxna på Sahlgrenska universitetssjukhuset/Sahlgrenska och för barn vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Även andra sjukhus med akutmottagning kan dock behöva ta emot traumafall och behöver därför, enligt förslaget, ha kompetens att stabilisera svårt skadade innan de kan transporteras vidare. Ambulanssjukvården föreslås få en förstärkning i form av höjd kompetens och utrustning.

Bakgrunden till förändringarna är en utredning som gjordes i regionen 2015 och 2016, där slutsatsen blev att en samordning av traumasjukvården behövs. Andra nationella utredningar, bland annat från Socialstyrelsen, har kommit fram till att kompetens och beredskap behöver stärkas i den svenska traumasjukvården, bland annat på grund av ökade risker för terrordåd.

De fackliga representanterna har sagt sig vara positiva till en samordning och nivåhöjning av traumasjukvården, men ser »stora utmaningar i att få en traumavård som fungerar optimalt i hela vårdkedjan« och har kommit med flera invändningar.