Det är brittiska forskare som har skickat ut en enkät till drygt 1 300 personer för att ta reda på vad de tror orsakar utveckling av cancer. Ett urval som forskarna själva beskriver som representativt för befolkningen i Storbritannien.

1 080 personer svarade i slutänden på frågorna i studien som publiceras i European Journal of Cancer. 

Enligt resultaten kunde 88 procent korrekt peka ut rökning som en faktor som har betydelse för utveckling av cancer. Och att bränna sig i solen har det – vilket det också finns belägg för – ansåg 60 procent. Däremot höll bara 30 procent av de svarande med om att HPV-infektion kan orsaka cancer.

Resultaten tyder dessutom på att många trodde på sådant som beskrivs som rena myter, eller som i alla fall inte visats vetenskapligt.

Drygt 40 procent av deltagarna uppgav till exempel felaktigt att exponering för stress visats ge upphov till cancer. 

Ungefär lika många angav livsmedelstillsatser som en orsak och mer än var tredje att de ansåg att intag av genmodifierad mat respektive exponering för elektromagnetisk strålning visats orsaka cancer.

19 procent pekade på användning av mikrovågsugn och 15 procent på att dricka ur en plastflaska som orsaker, trots att det saknas vetenskaplig evidens även för det.

Att tro på myter om orsaker till cancer kunde inte kopplas till mer riskfyllda vanor, enligt forskarnas analys. Att korrekt kunna peka ut orsaker till cancer kopplades dock till att inte röka samt att äta tillräckligt med frukt och grönt.

Forskarna påpekar dock att det inte är säkert att studiens resultat kan appliceras på andra länder.

Läs studien här.