Enligt Svenska Dagbladet köper svenska sjukhus utrustning och instrument som tillverkats i den pakistanska staden Sialkot. Staden beskrivs som ökänd och har benämnts som »barnarbetets huvudstad«.

En kartläggning som tidningen gjort visar att tillverkning i Sialkot förekommer hos minst två leverantörer som säljer den här sortens utrustning till svenska sjukhus.

Detta oroar företrädare för landstingens och regionernas samarbete för hållbar upphandling.

– Att köpa in instrument från Pakistan innebär mycket stora risker för barnarbete. Vi vet helt enkelt inte hur värdekedjorna ser ut i många fall, säger Pauline Göthberg, nationell samordnare för hållbar upphandling, till Svenska Dagbladet.

Hon pekar på att utrustning som svenska sjukhus köper från Sialkot inte nödvändigtvis behöver ha tillverkats av barn, men att risken är överhängande.

Enligt Svenska Dagbladet sker, utöver direkta inköp från Pakistan, tillverkning i Sialkot också med stor sannolikhet via tyska företag som levererar utrustning till svenska återförsäljare. Bland annat konstaterade norska sjukhusinköpare, som nyligen besökte tillverkningen i Tyskland, att flera tyska leverantörer lät en del av tillverkningen ske i Pakistan.

Nu ska svenska och norska inköpare resa till Pakistan för att granska tillverkningen och kräva att få se hela produktionen.

Pauline Göthberg uppger för Svenska Dagbladet att om barnarbete upptäcks så kräver man i första hand en rättelse, vilket innebär att leverantören måste vidta åtgärder utifrån barnets bästa. Man kan också begära avtalsstopp eller säga upp avtalet.

– Men att säga upp ett avtal är alltid en sista åtgärd. Har vi inget avtal med leverantören har vi heller inga möjligheter att hjälpa de barn vars rättigheter kränks, säger Pauline Göthberg.