Som Läkartidningen tidigare har berättat har regeringens utredare lämnat förslag till nya och skärpta straffrättsliga åtgärder mot den som utsätter anställda inom polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård – så kallad blåljuspersonal – för hot, våld eller sabotage. Enligt förslaget ska straffet för ett sådant brott, som föreslås få namnet blåljussabotage, bli upp till fyra års fängelse.

Riksdagens justitieutskott tycker dock inte att det räcker. Utskottets ledamöter vill att även hot och våld mot personal inom hälso- och sjukvården ska omfattas av ett särskilt brott, som ska straffas med minst sex månaders fängelse. 

Riksdagen bör därför uppmana regeringen att vidga utredarens uppdrag i syfte att ta fram ett sådant lagförslag, anser Justitieutskottet.

»Det ökade våldet mot poliser, mot personal inom räddningstjänsten samt hälso- och sjukvården är en oacceptabel utveckling som måste brytas genom tydligare lagar«, skriver utskottet i ett pressmeddelande.

Läs mer: 

Skärpta straff föreslås för angrepp på blåljuspersonal

Hoppfullt efter möte om hot och våld i akutsjukvården

Regeringen kallar till samtal om hot och våld på akutmottagningar

SLF vill se åtgärder mot hot och våld

Skottskadade patienter ofta stor påfrestning på vårdavdelningar

ST-läkare överfölls av patient: »Allt hände så snabbt«

Läkarförbundet: »Som medarbetare ska man kräva att det finns rutiner som alla känner till«