Under en pressträff på tisdagen meddelade den styrande majoriteten – S, MP, C och L – att de tio procent av vårdplatserna som hållits stängda i regionen troligen inte kommer att öppna igen. I stället ska politikerna inrikta sig på att utveckla vården så att den inte kräver lika många vårdplatser, rapporterar Sveriges Radio Östergötland.

Samtidigt uttrycker Region Jönköpings län oro för att Östergötland på grund av sparkrav och inställda operationer inte ska klara patientsäkerheten. Jönköpings län och Östergötland ingår båda i sydöstra sjukvårdsregionen som samarbetar om högspecialiserad vård, varav en stor del utförs på Universitetssjukhuset i Linköping.

I ett mejl som SVT Öst tagit del av, ställer Mia Frisk (KD), regionråd i Jönköping, frågan till Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Östergötland, hur sparpaket och inställda operationer påverkar samarbetet. 

»Klarar US det uppdrag vi betalar för?«, skriver Mia Frisk.

Lena Lundgren svarar att »högspecuppdraget är prioriterat« och att universitetssjukhuset »är mycket uppmärksamma på att verkligen klara sjukvårdsregionuppdraget«.

Med det tycks också Mia Frisk känna ett visst lugn, i alla fall tillfälligt. Hon skriver till SVT att hon »får lita på att det stämmer« och att Region Jönköpings län kommer att efterfråga mer detaljerad information i framtiden.