När undersökningsföretaget Novus på uppdrag av Vårdförbundet frågade drygt 1 000 svenskar om hur de anser att sjukvården utvecklats jämfört med för 3–4 år sedan uppgav 33 procent att sjukvården utvecklats till det sämre. 8 procent svarade att sjukvården utvecklats till det bättre.

Vad gäller bemötandet i sjukvården uppgav 72 procent att de och/eller deras anhöriga har fått ett mycket bra eller ganska bra bemötande. 7 respektive 3 procent svarade att de fått ganska dåligt eller mycket dåligt bemötande.

– Många säger att vården är bra när man väl kommer i kontakt med den. Men missnöjet med vården växer på många håll i landet. Om inget görs nu riskeras tilltron till den offentligt finansierade vården och i förlängningen svenska folkets hälsa, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro i ett pressmeddelande.

Hon uppmanar samtidigt politikerna att sätta rekryteringen av fler sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor högst på den politiska dagordningen.

Novus undersökning genomfördes 7–14 mars 2018. Urvalet har dragits ur Novus slumpmässigt telefonrekryterade webbpanel och totalt genomfördes 1 017 telefonintervjuer.