Under sitt rådsmöte i Riga i Lettland 26–28 april tog World Medical Association, WMA, beslutet om en resolution för ett förbud mot kärnvapen. WMA uppmanar världens regeringar att genast arbeta för nedrustning och förbud av kärnvapen.

WMA är »djupt oroade över planerna att under en obestämd framtid behålla och modernisera kärnvapenarsenalen, över avsaknaden av framsteg i processen med kärnvapennedrustning hos kärnvapenstater, och över hotet om kärnvapenkrig«. Det skriver WMA i en sammanfattning av resolutionen på sin webbplats. 

Sverige har ännu inte skrivit under Förenta nationernas konvention för ett kärnvapenförbud. Sveriges utrikesminister Margot Wallström (S) har uttryckt ett behov av en ingående analys av vad landets underskrift får för konsekvenser innan Sverige tar beslut i frågan.

WMA:s pressavdelning uppger till Läkartidningen att ingen av organisationens 25 rådsmedlemmar röstade emot resolutionen. I rådet sitter även medlemmar från kärnvapennationer som USA och Kina.

 

Läs även:

»Vi är mot kärnvapen i kraft av vårt läkarkall«

Svenska läkare mot kärnvapen gläds åt ICAN:s Nobelpris

WMA kräver stopp för kärnvapen