Uppsägningen av Leif Israelsson från posten som länsverksamhetschef för kirurgi, urologi och öron, näsa, hals har blottat en konflikt mellan läkarföreningarna i Medelpad och Ångermanland.

en debattartikel skriver 27 berörda Sundsvallsläkare att det under lång tid »drivits opinion mot Sundsvall och Israelsson«. De skriver vidare att det skett via politiska partier och gräsrötter, men även genom Ångermanlands läkarförening. De menar också att det, trots att det finns två läkarföreningar i länet, främst varit Ångermanlandsläkarnas röst som hörts utåt och på så vis fått representera alla läkare.

Även Läkarförbundet får sig en känga: »Här har Läkarförbundet inte fullgjort sina förpliktelser då de tillåtit att en delförening verkar direkt mot sina övriga medlemmar i regionen«, skriver de.

Bland de 27 läkarna på Länssjukhuset i Sundsvall är besvikelsen över att regionen har avslutat Leif Israelssons chefsförordnande stor. Leif Israelsson har varit chef för kirurgin i Sundsvall sedan 2003 och har, enligt hans medarbetare, byggt upp en väl fungerande klinik och lyckats behålla en stabil bemanning trots hårda sparbeting.

2015 slogs länets tre kirurgkliniker som bekant samman i och med den nya länsklinikorganisationen. Leif Israelsson fick det länsövergripande chefsansvaret. Nina Fållbäck Svensson, sjukhusdirektör i Region Västernorrland, har sagt att anledningen till att han nu inte längre får vara kvar på posten är att han har misslyckats med att lösa problemen i Örnsköldsvik, där den sista fast anställda kirurgen nyligen sade upp sig.

Sundsvallsläkarna beskriver dock beslutet som populistiskt och är oroliga för framtiden.

– Jag är rädd för att kirurgverksamheten i Sundsvall är på väg att offras för att ge konstgjord andning åt en kirurgverksamhet i norr som kanske inte går att rädda, säger kirurgen Alfred Janson till Sundsvalls Tidning.

Enligt honom är en stor anledning till att kirurgin i länet fungerar, trots bemanningskrisen i Örnsköldsvik och att akutkirurgin har tagits bort från sjukhuset i Sollefteå, stabiliteten på Sundsvalls sjukhus.

Den pensionerade klinikchefen och kirurgen Jan-Olov Svensson har också gett sig in i debatten. I en insändare nämner även han schismen mellan läkarföreningarna: »En region, som har två separata läkarföreningar, som bevisligen har svårt att komma överens, lämpar sig inte för länskliniker.«

Sjukhusdirektören Nina Fållbäck Svensson säger till Läkartidningen att hon har förståelse för kritiken från läkarna i Sundsvall.

– Jag förstår deras frustration och oro, säger hon.

Hon påpekar även att Leif Israelsson har kvar sin anställning som överläkare, men att hans chefsförordnande har avslutats. Anledningen till det är enligt henne att han inte lyckats få till det samarbete och den samverkan som krävs mellan de tre kirurgenheterna i länet.    

– Vi hamnade i en situation där det blev rätt kritiskt och jag kände att vi var tvungna att pröva ett nytt ledarskap.

Lars Rocksén, ordförande i Ångermanlands läkarförening, beskriver relationen mellan de två läkarföreningarna som god och säger att han inte kan uttala sig om Sundsvallsläkarnas upplevelse.

– Vi är inte alls inblandade i regionens beslut. Jag kan förstå att det får negativa konsekvenser i Sundsvall. Leif Israelsson har varit chef där väldigt länge och har byggt upp hela verksamheten. Men hans uppdrag är att vara chef på alla tre platserna och han hade ett tydligt uppdrag att stärka verksamheten i Örnsköldsvik. Och det uppdraget har han inte lyckats med.

De senaste tre åren har samtliga fast anställda kirurger i Örnsköldsvik sagt upp sig. Verksamheten upprätthålls i nuläget tack vare ett samarbete mellan Region Västernorrland och Länssjukhuset i Sundvall samt Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Periodvis har också stafettläkare täckt upp.

Lars Rocksén har sagt att han hoppas på ett utökat samarbete framöver, både vad gäller patienter och personal. Men samarbetet har även väckt kritik – bland annat för att patienter från Västerbotten opereras i Örnsköldsvik, trots att det är långa vårdköer till operation i Västernorrland. En annan sak som beskrivits som märklig är att kirurger som bor i Örnsköldsvik men är anställda i Umeå, den senaste tiden delvis har arbetat på Örnsköldsviks sjukhus där de bland annat opererat patienter från Västerbotten.

– Vi försöker locka tillbaka läkarna som har slutat, tillsätta en länsklinikchef och lägga ett pussel som ska kunna fungera. I det ingår ett bra samarbete mellan Sundsvall och Örnsköldsvik, likväl som vi behöver samarbeta med de kringliggande landstingen, säger sjukhusdirektör Nina Fållbäck Svensson.

I början av juni ska Region Västernorrland träffa Norrlands universitetssjukhus. Då ska samarbetet som skett hittills utvärderas och ett fortsatt, mer långsiktigt samarbete diskuteras.

– Den konstruktion som vi haft hittills är mer kortsiktig. Det är ingen hållbar lösning, säger sjukhusdirektören.

Läs mer:

Länsverksamhetschef får sparken

Sista kirurgen i Örnsköldsvik har sagt upp sig

Kirurgerna i Örnsköldsvik får egen chef – från industrin

Vändning i Örnsköldsviks ödesfråga

Facket: »Stort steg bakåt« för akutkirurgin i Örnsköldsvik

Akutkirurgin i Örnsköldsvik ska få lokal chef

Turbulensen kring sjukvården i Västernorrland fortsätter

Örnsköldsviks sjukhus: »Starkare lokalt ledarskap krävs för att stärka akutkirurgin«

Läkarbrist hotar akutkirurgin i Örnsköldsvik