En underläkare på en vårdcentral skulle i början av april förnya ett recept på det smärtstillande och narkotikaklassade läkemedlet Citodon. Läkaren skickade receptet men såg sedan av en slump att det recept som verkade ha nått receptregistret var skickat under en annan läkares namn och med en annan angiven dosering.

Läkaren upptäckte då att hens recept låg kvar med åtta varianter under andra läkares namn. Alla varianter hade skapats i journalsystemets läkemedelsmodul inom loppet av en minut. De andra läkarna var ovetande om att recept skapats i deras namn, skriver underläkaren i sin anmälan till Läkemedelsverket.

Läkaren kontaktade IT-supporten som makulerade de felaktiga recepten. Men i anmälan anger underläkaren att felet hade kunnat orsaka dödsfall eller allvarligt försämrad hälsa. Denne kommenterar också att det tyder »på problem i arkitekturen då recept inte verkar valideras mot aktuell användare«.

Problemet skulle kunnat ha varit ännu allvarligare, skriver läkaren: »Då ordinationen kunde förändras av sig självt, är det bara ren tur att det inte gällde ett läkemedel som kan innebära livsfara om det tas i fel dos, såsom blodförtunnande och anti-arytmika.«

Läkemedelsverket har maskerat alla uppgifter om region, journalsystem, arbetsplats och anmälare i den kopia av anmälan som via Nyhetsbyrån Siren lämnats ut till medier.