Ole Petter Ottersen är rektor vid Karolinska institutet. Foto: Erik Cronberg

Varför skulle inte en författare ha rätt att vara anonym? Den frågan ställer Amar Jesani, redaktör för tidskriften Indian Journal of Medical Ethics, bland annat i en kommentar till ett blogginlägg av KI:s rektor Ole Petter Ottersen.

Enligt den indiske redaktören skulle det kunna finnas författare som behöver skydd av anonymitet för publicering. »Ska man till exempel förvänta sig att en läkare i ett ockuperat område någonstans i världen under sitt riktiga namn skriver om sin upplevelse av tortyr eller analyserar fall av tortyr som utförts av den ockuperande makten?« undrar han enligt ytterligare ett blogginlägg av KI:s rektor.

»Författaren har, efter att först ha fört oss bakom ljuset, identifierat sig för redaktören och det borde vara tillräckligt. Om han vill avslöja sin identitet offentligt så gör han det«, skriver Amar Jesani vidare.

Ole Petter Ottersen håller visserligen med om att det i sällsynta och exceptionella fall kan finnas skäl för anonymitet, men konstaterar att detta inte går att applicera på fallet »Lars Andersson«. 

Han betonar också att rätten till anonymitet inte för med sig rätten att uppge en falsk tillhörighet. Och att det – om anonymitet krävs för publiceringen – klart ska framgå att så är fallet.

Peter Andréasson, presschef på KI, påpekar för säkerhets skull för Läkartidningen att KI har dubbelkollat att kommentaren verkligen kommer från redaktören för tidskriften.

Läs också:

KI utreder misstänkt falsk forskare: »Extremt allvarligt«

Tidskrift tar bort koppling mellan KI och vaccinartikel

Inte uteslutet att fler uppger falsk koppling till KI

KI skärper tonen mot misstänkt »falsk« forskare

Detta har hänt

Den 8 maj avslöjade Läkartidningen att Karolinska institutet utreder varför »Lars Andersson«, författare till en artikel i tidskriften Indian Journal of Medical Ethics, uppges vara knuten till institutionen för fysiologi och farmakologi – trots att såväl företrädare för den aktuella institutionen som Karolinska institutets kommunikationsavdelning säger att det inte finns någon som stämmer in på den beskrivningen där.

I artikeln föreslår författaren en koppling mellan HPV-vaccination och den ökning av antalet fall av livmoderhalscancer som har setts de senaste åren – något som dock bestämt tillbakavisas av Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet och registerhållare för det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention och -analys, NKCX.

Den 9 maj uppgav »Lars Andersson« för Läkartidningen att hen tidigare varit anställd vid KI men valt att använda sig av en pseudonym eftersom »det är känsligt att publicera vaccinkritisk information«.

Efter Läkartidningens första artikel publicerats plockade den indiska tidskriften – på Karolinska institutets begäran – bort kopplingen till lärosätet och la in en passus om att »Lars Andersson« är en pseudonym och att personen ifråga är »medicinsk forskare«.

Minst tre tidskrifter har vid minst fyra tillfällen sedan 2014 publicerat kommentarer av »Lars Andersson, institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska institutet«.

Även Journal of Internal Medicine har nu tagit bort kopplingen till KI när det gäller de kommentarer av »Lars Andersson« som tidskriften publicerat.