Det är i ett uttalande på Svensk kirurgisk förenings webbplats som styrelsen nu vill att »man bromsar upp de processer som riskerar att för lång tid framöver rasera en väl fungerande kirurgisk sjukvård i väntan på en genomgripande utredning av akutvårdsbehoven i hela landet«.

– Det finns en risk att man gör sig själv en björntjänst – att man i stället för att spara liv riskerar liv, säger Peter Elbe, ledamot i styrelsen i en kommentar till Läkartidningen.

Styrelsen håller med i den kritik mot Måns Roséns utredning om den högspecialiserade vården som framförs i SVT:s Dokument inifrån.

Dess ledamöter vänder sig dock starkt mot »det framförda argumentet att man från professionens håll inte har ifrågasatt utredningens redovisning av sambanden mellan volym–kvalitet, samt vinsterna av en omfattande nivåstrukturering av kirurgin«. 

– Vi var kritiska redan för flera år sedan – långt innan det här tv-programmet. I grund och botten tycker vi likadant nu som vi gjorde då, säger Peter Elbe.

Han och resten av styrelsen lyfter i sitt uttalande fram remissvar som bland andra SKF:s styrelse lämnat till utredningen men som »myndigheterna valt att ignorera«. I sitt remissvar skriver styrelsen bland annat att utredningens slutsats att centraliseringar skulle spara 500 liv per år bör värderas med stor försiktighet.

I det nu aktuella uttalandet pekar styrelsen också på att en utredning om hur akutsjukvården faktiskt är organiserad i dag är en förutsättning innan man kan gå vidare med ytterligare centralisering.

Enligt ledamöterna är det anmärkningsvärt att en sådan utredning inte gjorts, med tanke på att det lyfts fram i Måns Roséns utredning.

Styrelsen säger sig även se med oro på hur tillsättningen av nationella råd hittills gått till. Och på att »för patienter med behov av kirurgi mycket viktiga programområden« tillsatts helt utan kontakt med Svensk kirurgisk förening och andra berörda professionsföreningar.

Peter Elbe konstaterar samtidigt att synen i de här frågorna varierar bland landets kirurger.

– Det finns väldigt starka åsikter i vårt kollegium – det ska vi inte sticka under stol med. Det är bra att det finns olika åsikter, men vi vill mana till en sansad debatt, säger han och tillägger:

– Annars finns en risk att frågan blir så infekterad att den hamnar i karantän lång tid framöver och det vore olyckligt. 

Läs också:

Trots kritiken: Fortsatt stöd för lag om högspecialiserad vård

Regeringen vill centralisera mer av vården

Ny modell föreslås ersätta rikssjukvården

Utredningen om den högspecialiserade vården: Ge Socialstyrelsen mer makt över den mest avancerade vården